Konsumentverket

Stopp för olaglig sms- och e-postreklam

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 15:32 CEST

Reklam som skickas via sms eller e-post måste vara lika tydlig om avsändare och syfte som tryckt reklam. Det slår Marknadsdomstolen fast idag i en principiellt mycket viktig dom.

”Hejj vill du sms chatta med mig” löd ett reklamutskick via sms förra året. Först långt ned i meddelandet fanns information om avsändaren, pris för tjänsterna och om hur man kunde avsäga sig fortsatt reklam. Så får inte reklam utformas, slår Marknadsdomstolen fast idag.

Domstolen jämför med direktreklam som delas ut i brevlådorna. Där måste det stå redan på ytterkuvertet att det är fråga om reklam. Dessutom ska det framgå vem som är avsändare. Motsvarande regler ska nu gälla för reklam via sms eller e-post. Det måste synas i rubriken i e-postmeddelanden och i avsändarraden i sms att det är fråga om reklam.

- Domen är viktig eftersom den slår fast att konsumenten inte ska behöva öppna ett sms eller e-postmeddelande för att få klart för sig att det är reklam. Det är en viktig princip som nu domstolen anser gäller också för elektronisk kommunikation, säger stf KO Marianne Åbyhammar.

Från den 1 april i år är det inte tillåtet att skicka reklam med e-post eller sms till konsumenter som inte gett sitt samtycke på förhand. Om det finns en befintlig kundrelation och konsumenten inte avsagt sig sådan reklam är den tillåten. De regler som Marknadsdomstolen idag slagit fast förstärker detta skydd för konsumenterna.

- En sådan här tydlig reklammarkering kan förhindra att konsumenter som i och för sig tackat ja till reklam inte behöver ta del av sådant de inte vill läsa, säger Marianne Åbyhammar.

I samma dom förbjuder Marknadsdomstolen företagen 3 Call och 3-Net att marknadsföra kontakttjänster utan korrekt och tydlig information om priset. Det får inte se ut som i ett av sms-meddelandena som enligt domstolens bedömning kräver att konsumenten läser all text och inte ens då får helt klart för sig vad det kostar.

Domen finns i sin helhet på Marknadsdomstolens webbplats, www.marknadsdomstolen.se under rubriken "Avgöranden".

Kontaktpersoner
Marianne Åbyhammar, tel 08 - 429 07 22
Konsumentverket/KOUtskrivet: 28 Oktober 2004