Socialdemokraterna

Stopp för riskfyllt ensamarbete

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 20:16 CET

Socialdemokraterna vill förbjuda riskfyllt ensamarbete.


Det beslöt kongressen på måndagseftermiddagen efter ett 40-tal debattinlägg.

Kongressen fastställde också riktlinjer med rubriken "Arbete åt alla". I allt väsentligt var det en enig kongress som slöt upp bakom riktlinjerna som omarbetats efter lördagens diskussion i temagrupper.

- Full sysselsättning är socialdemokratins helt överskuggande mål, heter det i inledningen till de fastställda riktlinjerna..

Kollektivavtalen hyllades av en rad debattörer. I den frågan kommer kongressen senare att göra ett uttalande.

En av debattörerna var Stig Malm, före detta LO-ordförande och nu ombud för Solna Arbetarekommun. Han sa:

- Efter en lång utbildning går tusentals ungdomar ut i arbetslöshet. Många får sin självkänsla knäckt. Vi måste få ner arbetslösheten. Då få vi också plats för fler reformer.

Wanja Lundby-Wedin, nuvarande LO-ordförande och VU-ledamot, var huvudsaklig föredragande för partistyrelsen. Hon kom också in på lönefrågorna.

- Orimliga löneskillnaderna är lika illa om de finns i privat eller offentlig sektor. Men detta ska parterna sköta. Politiker ska inte lägga sig i denna fråga.