Nationella sekretariatet för genusforskning

Stopp för sexuella trakasserier och mobbning – så ser du och så gör du

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 09:28 CEST

Forskning visar att sexuella trakasserier normaliseras och osynliggörs i skolan och eleverna saknar ord för att berätta om sin utsatthet. I ett seminarium 31 oktober på Skolforum diskuterar forskare och praktiker hur lärare kan arbetat för sätta stopp för sexuella trakasserier och mobbning.

Skolverkets stora utvärdering av metoder mot mobbning visade på omfattande könsskillnader vad gällde både utsatthet och vilka åtgärder som är effektiva. Förändring kräver tydliga signaler från rektor och lärare och ett aktivt jämställdhetsarbete på många nivåer.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, möter många elever som trakasseras och mobbas utifrån kön. Vad kan DO göra för att motverka sexuella trakasserier och könsrelaterade kränkningar? Möt forskare och DO i en workshop och få redskap för hur du kan arbeta mot sexuella trakasserier och mobbning i din skola.

Medverkande:
Katja Gillander Gådin, forskare vid Mittuniversitetet
Gun-Marie Frånberg, forskare vid Umeå universitet
Lena Sievers, utredare, Diskrimineringsombudsmannen

Om du vill delta i seminariet måste du anmäla dig på Skolforums webbplats.

Här finns fler arrangemang på Skolforum som genomförs av Genusskolan.se.

Vill du komma in gratis på Skolforum? Anmäl dig här.

Besök gärna Genusskolan.se i monter C11:44.

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att analysera och informera om genusforskningens utveckling och villkor.

Uppdrag
Nationella sekretariatet för genusforskning har som uppdrag att:
• Förbättra villkoren för genusforskning av hög internationell klass
• Synliggöra svensk genusforskning och bidra till samverkan med omvärlden
• Underlätta svensk genusforsknings internationalisering