Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Stopp för smuggling av gamla datorer

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 14:17 CET

Europaparlamentet har antagit ett direktiv om återvinning av elektriska och elektroniska produkter och det avfall som uppkommer efter att produkten skrotats. Målen ska bli mera amtitiösa vad gäller återvinning.

- Det ska bli svårare att smuggla ut elektriskt och elektroniskt avfall. Idag vet vi inte vad händer med så mycket som 54% av allt detta avfall. Med bättre kontroll och striktare regler kommer vi att minska den illegala exporten, säger Åsa Westlund, europaparlamentariker (S).

- Den illegala exporten är ett jätteproblem både för miljön och för människors hälsa. Vi vet att farliga metoder används för att utvinna dyrbara metaller ur skrotet, säger Åsa Westlund, europaparlamentariker (S).

- Eftersom det elektriska och elektroniska avfallet blir mer och mer är det viktigt att vi har ambitiösa mål för hur stor del av allt säljs som ska återvinnas, fortsätter Åsa Westlund, europaparlamentariker (S).

- Genom att återvinna och återanvända en större andel elektriskt och elektroniskt avfall kan vi skapa fler jobb och minska behovet av att importera vissa råmaterial, säger Åsa Westlund, europaparlamentariker (S).

Bakgrund:
Idag röstade europarlamentarikerna om ett direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (s.k. WEEE). Förslaget innebär att man ser över ett direktiv från 2003 för att bland annat förtydliga och förbättra tillämpningen av direktivet. Förslaget som europaparlamentet idag antagit innebär bland annat en så kallad öppen omfattning, d.v.s. att allt elektroniskt och elektriskt avfall som princip ska ingå, med vissa definierade undantag. Det innebär även att producenten är finansiellt ansvarig för återvinningen medan medlemsländerna är ansvariga för att uppnå insamlingsmålen. Europaparlamentet vill se ambitiösare mål om 85% av allt avfall ska återvinnas.

Nu fortsätter förhandlingarna med rådet innan den slutgiltiga lagstiftningen kan slås fast.

Åsa Westlund
Europaparlamentariker
Mobiltelefon: +46 70 569 01 44

Maja Brännvall
Politiskt sakkunnig
Mobiltelefon: +32 475 75 39 52

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu
+32 2 283 16 64