IrakSolidaritet

Stoppa avrättningarna av 126 irakiska kvinnor!

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2009 17:42 CET

126 yrkeskvinnor har dömts till döden av Iraks regering och hotas av omedelbar avrättning. De var verksamma under tidigare regering före ockupationen. Avrättningarna planeras äga rum före firandet av Pilgrimshögtiden Eid Al Kabir d.v.s. inom 14 dagar.

Bland kvinnorna som hotas av avrättning finns tidigare chefen för Kärnkraftscentret (Nuclear Energy Center) och tidigare arbets- och socialministern.

Den nuvarande regeringen verkar avsiktligt gripa kvinnor som tjänstgjorde yrkesmässigt under tidigare regim.

Irak är i total avsaknad av rättssäkerhet. Tortyr och våldtäkter är vanligt förekommande i irakiska fängelser.

Kvinnorna riskerar att avrättas efter rena skenrättegångar. Vad anklagas de för? Om brottsanklagelse finns, ska de ställas inför domstol och få en rättssäker rättegång och de ska ha tillgång till försvarsadvokater. Internationella observatörer ska närvara. Annars ska kvinnorna omedelbart friges!

Samtidigt hotas enligt irakiska uppgifter tusen fångar av avrättning före parlamentsvalen som planeras äga rum i januari 2010. Bland dem finns ett antal tidigare Baathpartister. Välutbildade har varit måltavlor för såväl mord som arresteringar. Det är tydligt att regimen avsiktligt griper människor som var verksamma under den tidigare regeringen samtidigt som premiärministern Al Maliki och ockupationsmakten USA talar om "nationell försoning".

IrakSolidaritet har vid ett antal tillfällen uppmanat till kraftfulla protester mot förestående avrättningar. Amnesty International och andra människorättsorganisationer har protesterat mot dödsstraffet och avrättningarna.

EU har i november protesterat mot avrättningarna.

FN-organen OHCHR och UNAMI påtalar i ett pressmeddelande 6 maj 2009 ett antal punkter där den irakiska regimen bryter mot minimikrav på en rättvis rättegång fastlagda i artikel 14 i det internationella avtalet om civila och politiska rättigheter och FN uppmanar Irak att åtminstone tillfälligt stoppa alla avrättningar.

Ockupationen har krossat Iraks infrastruktur. Landets institutioner fungerar inte. En femtedel av landets befolkning är på flykt inom eller utanför landet. Inte ens el och vatten fungerar efter snart sju års ockupation.

Ingen nationell dömande befogenhet erkänns under ockupation och Irak fortsätter att var ett laglöst och rättslöst land för det irakiska folket.

Det är uppenbart att den irakiska regeringen känner sig uppmuntrad av goda förbindelser med USAs och västländers regeringar. Olje-, gas- och andra kontrakt skrivs med den irakiska regimen som nog uppfattar dessa signaler som överordnade protester mot brott mot mänskliga rättigheter.

Protesterna måste öka i styrka och kraven på regeringar och internationella organisationer att vara handlingskraftiga i sina krav på den irakiska regimen måste öka för att göras trovärdiga.

  • Stoppa avrättningarna av irakiska kvinnor!
  • Offentliggör all information om de fängslade!
  • Tillgodose kvinnornas alla legala rättigheter!
  • Sätt stopp för våldtäkter och tortyr!
  • Stoppa alla avrättningar i Irak!

IrakSolidaritet uppmanar Sveriges statsminister och Sveriges utrikesminister att inom EU och som ordförandeland verka för kraftfulla protester mot Iraks regering. Vi uppmanar partier, riksdag, organisationer och enskilda till protest!

USA UT UR IRAK!

16 november 2009,

IrakSolidaritet

Kontakt: info@iraksolidaritet.se

 

Hemsida: www.iraksolidaritet.se

Skicka protester till:

President Barack Obama
Vita Huset, Washington

Premiärminister
Nuri Kamil al-Maliki

Adresser:

Embassy of the United States of America
Dag Hammarskjölds väg 31
115 89 Stockholm

Iraks ambassad
Baldersg. 6 A
11427 Stockholm

Skicka gärna kopia till:

Ordförande för FNs Generalförsamling
H.E. Dr. Ali Abdussalam Trek

FNs generalsekreterare
Ban Ki Moon

Adress:

info@un.org

Europarådets kommissarie för MR
Thomas Hammarberg

Adress:
commissioner@coe.int