Afrikagrupperna

Stoppa biståndsmedel till skatteparadis

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 17:36 CEST

En lång rad nordiska civilsamhällesorganisationer skickar idag ett öppet brev till biståndsministrarna i Sverige, Danmark, Norge och Finland kring nordiska utvecklingsfonders investeringar.

Idag är det möjligt för Swedfund och andra nordiska investeringsfonder som ska gynna utveckling och fattigdomsbekämpning att investera i fonder som använder skatteparadis. Det är inte syftet med biståndspengar. Skatteparadis möjliggör en kapitalflykt från fattiga länder som uppgår till många gånger det samlade internationella biståndet. De motverkar transparens och gynnar kriminalitet och korruption.

Förra året visade Action Aid i en rapport att Swedfund hade gjort en investering i en fond i ett skatteparadis som sedan hade använts för att starta ett bolag som utvinner och säljer fossilgas i Tanzania. Det bolaget hade sedan fört ut alla sina vinster från Tanzania till skatteparadiset.

Nästan alla Finnfunds fondinvesteringar är placerade i skatteparadis, Norfund har mer än 1900 miljoner norska kronor i skatteparadis och liknande investeringar görs av Danmark. Riktlinjer för att begränsa investeringar i skatteparadis riskerar att bli tandlösa eftersom de lutar sig på en svag definition av vad skatteparadis är.

Nu ska flera nordiska regeringar se över direktiven igen och Afrikagrupperna kräver tillsammans med en lång rad andra organisationer att de
- tar fram en tydlig definition av skatteparadis
- ökar transparensen kring fondinvesteringar
- antar rekommendationerna från Eurodad 2010
- kräver land-för-land och projekt-för-projekt redovisning av företag för att avslöja skatteflykt

Läs hela brevet här http://afrikagrupperna.se/images/pdfs/press/nordic_letter_dfi.pdf

För mer information, kontakta
Viktoria Olausson, pressekreterare Afrikagrupperna 0735-939 139 viktoria.olausson@afrikagrupperna.se

Afrikagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som arbetar för en rättvis världsordning i solidaritet med människor i Afrika som tvingas leva i fattigdom och förtryck.
Läs mer på www.afrikagrupperna.se

Afrikagrupperna ● Tegelviksgatan 40 ● 116 41 Stockholm ● Tel 08-442 70 60

Afrikagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som arbetar för en rättvis världsordning i solidaritet med människor i Afrika som tvingas leva i fattigdom och förtryck.
Läs mer på www.afrikagrupperna.se