Kristdemokraterna, KD

Stoppa bolotteriet – låt äldre välja och köa

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 12:06 CEST

– Ge äldre större möjlighet att själva välja äldreboende. Det kräver kristdemokraterna i en skrivelse till kommunstyrelsen. Idag har inte äldre möjlighet att påverka vilket boende de placeras på.

– Möjlighet att välja äldreboende är ett viktigt steg mot ökad valfrihet och möjlighet att påverka sitt liv, säger Ewa Samuelsson (kd) som är vice ordförande i Stockholms stads äldreberedning och gruppledare för kristdemokraterna i Stadshuset.

– Om man fått biståndsbedömd plats och önskar ett särskilt äldreboende bör en person kunna ställa sig i kö till detta boende om det inte finns plats för närvarande. Så är det inte i dag. När man fått biståndsbedömning om rätt till ett boende så måste man ta den plats som man tilldelas. Visst händer det att ett önskat boende är det i den egna stadsdelen men möjligheten att påverka sin situation utgår om man tackar nej till ett erbjudande.

– Detta lotteri är mycket beklagligt. Ett första steg att öka möjligheterna att påverka vore att ge möjlighet att få ställa sig på kö till det äldreboende man själv önskar.

– Vi kristdemokrater tycker att det är självklart att äldre skall få påverka sin vardag på ett helt annat sätt än vad som idag är möjligt i Stockholm. Detta är ett av de områden där vi vill förbättra situationen för alla Stockholms äldre.

För mer information:

Ewa Samuelsson (kd)
Gruppledare (kd)
Stockholms stad
mobil. 070-472 99 07

Patric Rylander (kd)
pressansvarig
tel. 08-508~299 15
mobil. 070-472 99 15