Socialdemokraterna i Nynäshamn

Stoppa byggplanerna på Strandvägen i Nynäshamn

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2019 08:46 CEST

Det pågår återigen diskussioner om att bebygga BTH-tomten på Strandvägen.

Denna gång är det fastighetsbolaget Näckström AB som vill uppföra äldreboenden på platsen.

Frågan kommer att diskuteras på ett möte som NSS har kallat sina medlemmar till den 28:e augusti.

Att bygga utefter Strandvägen/Ringvägen är en fråga som innevånarna i kommunen redan har tagit ställning till för några år sedan, och då detta är en fråga som angår alla innevånare så kan den inte hanteras som det görs för närvarande.

Göran Bergander (S) gruppledare miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:

”Om frågan kommer upp till behandling i kommunen så kommer vi Socialdemokrater på det bestämdaste att arbeta för att någon bostadsbyggnation inte kommer till stånd på denna fastighet.

Fastigheten bör istället lösas in av kommunen och sedan arrenderas ut till NSS för utveckling av varvsområdet.

Strandvägen ska inte vara för några enstaka människors bostäder i strandnära läge, utan vara till för alla invånare.”

Göran Bergander 0707157779

Vi är socialdemokraterna i Nynäshamns kommun.