Moderaterna

Stoppa de statliga bolagens politiska kampanjer

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 13:29 CEST

Riksdagsledamot
Henrik von Sydow
0702-15 67 01


- Den socialdemokratiska regeringen måste klargöra att statens bolag inte
ska tjäna som PR-apparater för socialdemokraternas politik. Svenska folket
får betala för att staten ska tala om för dem vad de ska tycka, i
försvaret av de ifrågasatta monopolen. Det är stötande och en allvarlig
misshushållning av statliga medel.

Det säger den moderate riksdagsledamoten Henrik von Sydow, som med
anledning av dagens kartläggning i Svenska Dagbladet ställer
näringsminister Thomas Östos till svars i riksdagen.

- Det är finns en tragisk paradox med statens reklamkampanjer: Desto fler
korrutiopsskandaler i Systembolaget, desto fler annonser om hur
förträffligt det fungerar med statens alkoholmonopol. Det här hyckleriet
skadar förtroendet för de statliga bolagen. Systembolaget, Svenska Spel
och Apoteket har förstås viktigare uppgifter än att tala om hur bra det
sägs fungera med socialdemokratisk politik.


Interpellationen bifogas nedan i sin helhet:
----------------------------------------------------------

Interpellation om de statliga bolagens opinionsbildning

Systembolaget, Svenska Spel och Apoteket lägger varje år mångmiljonbelopp
på politisk opinionsbildning för att försvara sina statliga monopol. Nu
visar Svenska Dagbladet i en granskning den 26/4 2006 att de statliga
monopolbolagens kostnader för reklam ökar rejält. Tidningen visar att
kostnaderna för spelmonopolets reklam uppgår till 409 miljoner kronor. Det
statliga apoteksmonopolet har femdubblat sina reklamsatsningar på tio år.
Spritförsäljningsmonopolets bolag har fyra år i följd ökat reklamköpen
från 10 miljoner till nästan 50 miljoner. Så här sammanfattar tidningens
egen branschanalytiker det ökade reklamkampanjerna från de statliga
bolagen:

”De siffrorna kan inte förklaras med en allmän reklamtillväxt, med ökad
marknadsorientering eller med enbart satsningar på upplysning och
samhällsinformation. Istället växer det fram en bild av bolag som inte
bara nöjer sig med att förvalta de uppdrag de fått av staten, utan även
sysslar med opinionsbildning för sin egen existens”.

De mest uppenbara bevisen för de statliga bolagens politiska
opinionsbildning är de stora, påkostade annonskampanjer i svenska och
utländska dagstidningar där bolagen försvarar sitt monopol. Vi vet också
att andra PR-metoder används i syfte att påverka svenska medborgare,
svenska och europeiska politiker om de statliga monopolens förträfflighet.

Det finns flera demokratiska problem med de statliga bolagens allt
aggressivare kampanjer och opinionsbildning. Vi ser hur opinionsbildningen
får en politisk slagsida som gynnar den sittande regeringen. Den politiska
majoritet som är för statliga monopol får extra draghjälp med att framföra
sina argument.

För det andra lämnar partierna och politikerna över ansvaret för något som
tidigare har ansetts vara en politisk uppgift och ett politiskt ansvar
till andra statsanställda. När de statliga bolagen spenderar sina resurser
på politisk propaganda bidrar detta därför till att politikens och de
statliga bolagens uppgifter blandas och vi får en oklar rollfördelning och
ansvarsförhållande. Av vem ska medborgaren utkräva ansvar när de statliga
bolagens direktörer uppträder som politiker – och när politiker flyr
ansvaret bakom de statliga bolagen?

För det tredje leder den bristande öppenheten i de statliga bolagen till
att det är mycket svårt för medborgare och skattebetalare att få insyn i
den opinionsbildning som bedrivs och till vilka kostnader det sker.

Det har tidigare framförts i interpellationsdebatter under mandatperioden
att de statliga myndigheter som ägnar sig åt politisk propaganda riskerar
att bli ett demokratiproblem. I själva verket är vi där redan nu. Det
borde bekymra också den socialdemokratiska regeringen. Så här skrev
Demokratiutredningen under ledning av det förre socialdemokratiska
statsrådet Bengt Göransson om den tilltagande statliga opinionsbildningen:

”Med oro ser vi hur verk och myndigheter allt oftare uppträder som
opinionsbildare utifrån ett snävt verksamhetsintresse. Vi finner det
stötande och anser att det är en misshushållning med skattemedel”.

Den socialdemokratiska regeringen borde vara lika tydlig som Bengt
Göransson i frågan om skillnaden mellan å ena sidan den fria
opinionsbildning som det medborgarna, civila samhället och de politiska
partierna ska stå för och statligt finansierad kampanj som drivs av
statliga bolag i syfte att påverka väljare. Det borde vara viktigt också
för en socialdemokratisk regering att statens myndigheter och bolag har
förtroende hos alla medborgare och verkar i alla medborgares tjänst.


Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Hur avser statsrådet att tydliggöra för de statliga monopolbolagen att
inte de inte ska driva politisk opinionsbildning?

Henrik von Sydow
Riksdagsledamot

----------------------------------------------------------__________________
Oscar Hållén
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-8-786 45 14
+46-73-682 80 08