FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI)

Stoppa en humanitär katastrof

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2009 11:34 CEST

På tisdagsmorgon den 28 juli fick vi information om att irakiska styrkor ska storma in i Camp Ashraf, hem till 3.500 medlemmar av den iranska oppositionen i Irak.
Detta har orsakat allvarlig oro bland familjer och vänner till Ashraf invånarna runt om i världen som fruktar en mänsklig katastrof.

Förenade föreningar för ett Fritt Iran vill uppmana svenska regeringen och människorättsorganisationer att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra en sådan tragedi.

Det pågår just nu en demonstration utanför den irakiska ambassaden i Stockholm i protes mot Irans krigsförbrytelse.

I samband med att de multinationella styrkorna och Iraks regering i slutet av 2008 slöt ett säkerhetsavtal överfördes ansvaret för skyddandet av Ashraf City till irakiska säkerhetstyrkor. Iraks regering förband sig att behandla invånarna i enlighet med internationella konventioner och folkrättsliga principer.

Ashraf City är sedan några månader isolerad från omvärlden av irakiska säkerhetstyrkor. Besök av juridiska ombud samt av utländska och inhemska delegationer har förbjudits av Iraks nationella säkerhetsrådgivare, Mouwaffaq al-Rubaie. Medicinsk/kirurgisk expertis och advokater förhindrasatt besöka Ashraf.

Amnesty International har erinrat både Iraks och USA`s regering om skyldighet att enligt Internationell rätt, IHL, samt artikel 3 och 27 i fjärde Genevekonventionen upprätthålla beskyddet av iranierna i Ashraf. Detta innebär, att de inte får flyttas eller lämnas över till Iran. Också EU parlamentet hänvisar i en resolution till Genevekonventionen och framför till Irans regim, EU och FN ett krav på USA: s fortsatta beskydd av Ashraf. Detta krav stöds helt av internationella jurister samt av en kommitté i det brittiska parlamentet.

Det gäller 3 500 människors liv - men också ett demokratiskt alternativ till Irans barbariska diktatur. Rädda flyktingarna i Ashraf!

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran

www.fffi.se