Världsnaturfonden WWF

Stoppa fällfångsten av lodjur

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 09:10 CET

Världsnaturfonden WWF vill att Naturvårdsverket stoppar fällfångsten av lodjur. Många av de fällfångade lodjuren har träflis i magen och kloskador – dessutom är kontrollen av fällorna bristfällig. Det visar rapporten “Fällfångst av lodjur” som Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har skrivit på uppdrag av WWF.

Av de lodjur som fångas i fällor har 46 procent träflis i magen och minst 17 procent har skador på klorna. Skador som huvudsakligen uppstått när lodjuret försökt ta sig ut ur fällan.

– Lodjursfällor bör förbjudas eftersom tillsynen av fällorna är mycket bristfällig och myndigheterna gör få kontroller av fällorna. En stor del av de fångande lodjuren skadas där innan de skjuts. Fälljakten utgör några få procent av det antal lodjur som dödas under licensjakten och behovet av dem är litet, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på WWF.

Fällorna som används vid lodjursjakt ska vara godkända av Naturvårdsverket. Placeringen ska i förväg rapporteras till länsstyrelsen. Men jaktlagstiftningen ger inte länsstyrelsen mandat att utöva tillsyn av de inrapporterade fällorna utan jakttillsynsmän måste i så fall anlitas. Rapporten visar att flera länsstyrelser inte har kontrollerat de anmälda fällorna. De har heller inte testats i verkligheten – och icke godkända har använts. Beskrivningar av tre av de fem fällor som Naturvårdsverket har godkänt saknas på Naturvårdsverkets hemsida – vilket gör det omöjligt för jakttillsynsmän och jaktledare att kontrollera dem.

Av de fällor som anmäldes till lodjursjakten 2009 (totalt 148) saknades det information om 38 (modell inte angiven) och hela 35 av de som anmäldes till länsstyrelserna var olagliga – vilket länsstyrelserna i vissa fall har påpekat för innehavaren. Brottförebyggande Rådet (Brå) nämner i rapporten “Illegal jakt på stora rovdjur” att lodjur har fångats i fällor som aldrig har registrerats.

– WWF hoppas att Naturvårdsverket stoppar fällfångsten av lodjur under årets licensjakt eftersom kontrollen inte fungerar, är oetisk och under senare år endast utgjort en liten del av jakten. Rapporten visar på bristande kontroll hos myndigheterna när det gäller rovdjursjakt, säger Lasse Gustavsson.

I början av februari tar Naturvårdsverket beslut om årets lodjursjakt. Om riksdagens beslut från i höstas följs kan antalet lodjur som får skjutas i år öka kraftigt jämfört med förra året. Den svenska lodjursstammen kan komma att minskas ned till 250 föryngringar. Tidigare mål var 300 föryngringar.

Fällfångst av lodjur var under några år förbjuden utanför renbetesområdet men infördes på nytt under 2008. Under de senaste fyra åren har lodjursfällorna stått för mindre än 10 procent av lodjursjakten – under 2009 endast 3 procent. Detta trots att det antal lodjur som får jagas har ökat kraftigt under samma period. Jaktkvoten under 2009 var 156 lodjur, året före var det 85 och 2007 fick 75 lodjur jagas.

– Innan lodjursjakten startar läggs det ut mat som skall locka till sig lodjuren, men fällan får bara apteras samma dag som lodjursjakten börjar. Eftersom samma fälla som används under lodjursjakten kan användas under stora delar av året för att fånga räv och grävling finns det stor risk att lodjur fångas även utanför den tillåtna jakttiden, säger Tom Arnbom, rovdjursansvarig på WWF.

Lodjuret är vårt enda stora vilda kattdjur och vid årsskiftet 2010 fanns det uppskattningsvis drygt

1 500 djur. Det bedrivs en licensjakt på lodjur, merparten skjuts direkt, men en mindre andel fångas i fällor.

Läs rapporten på:

http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1278072-stoppa-fallfangsten-av-lodjur

För mer information, kontakta:

Lasse Gustavsson, generalsekreterare, WWF

Tfn: 08-624 74 02, 070-105 30 55

Tom Arnbom, rovdjursansvarig WWF

Tfn: 08-624 74 39, 070-554 40 66

Marie von Zeipel, pressansvarig, WWF

Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77

E-post: marie.vonzeipel@wwf.se

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se