Vänsterpartiet

Stoppa förlängda transporter av djur!

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 14:20 CET

Från EU-kommissionen har ett förslag på nya regler för djurtransporter
kommit. Men förslaget går rakt emot den breda opinion i Sverige som har
upprörts av transportdjurens vidriga förhållanden och vill förkorta
transporttiderna. Vänsterpartiet är starkt kritiskt.

Istället för att förbättra djurens förhållanden föreslås att de ska kunna
förflyttas enligt ett system med nio timmars frakt följt av tolv timmars
vila i lastfordonet, och att detta ska kunna upprepas så länge som
företagen önskar. Vänsterpartiet anser att endast kortare transporter bör
tillåtas. Främst med hänsyn till djuren, men också ur
smittskyddssynpunkt.

I ett läge där vi och många andra vill se skärpningar släpper EU- kommissionen efter och låter företags vinstintressen gå före hänsyn till
levande varelsers lidande. EU:s frihandelsprinciper bör ifrågasättas. Det
är inte rimligt att samma principer skall gälla för levande djur som för
andra varor. Istället bör levande djur undantas från principen om varors
fria rörlighet.

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist har i riksdagen lovat att kämpa
hårt för att stoppa lagändringen. Vänsterpartiet stödjer ministern i
detta arbete. Tillsammans med de sex andra länder inom EU för vilka
ändringen skulle innebära en försämring av landets djurskydd kan hon
stoppa förslaget.

För ytterligare information:
Sven-Erik Sjöstrand, tel 070-343 96 27

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se