RFSL Malmö

Stoppa hatbrotten mot HBT-personer!

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2013 09:57 CEST


RFSL Malmö driver fram till IDAHOT-dagen, 17 maj, en kampanj mot de hot, kränkningar,
trakasserier och våld som riktas mot homosexuella, bisexuella och transpersoner på grund av att vi
uttrycker en annan sexuell läggning eller könsidentitet än majoritetens. Det är brott som utförs av
okända ute på stan, men också i skolan av klasskamrater, på jobbet av arbetskamrater eller
hemma av familj eller grannar.

Rättsväsendet har helt misslyckats med att visa att hatmotiv gör brottet allvarligare. Men trots att
det inte avkunnas några hatbrottsdomar så är det viktigt att polisanmäla. Bristande tillit till
rättssystemet förvärrar dock situationen.

Vi är väldigt många som har erfarenheter av dessa hatbrott. För en del har det blivit en del av
vardagen, något som man räknar med och tycker är normalt. Men även om många anpassat sig till
vardagstrakasserierna och inte längre tänker så mycket på dem, så är de helt oacceptabla.
– Statistiken kan visa siffror om hatbrott, men kan inte förmedla känslan av att vara utsatt, förklarar
Susanne Adielsson, RFSL Malmös ordförande angående kampanjen.

RFSL Malmö vill nu synliggöra hatbrotten mot hbt-personer. Vi vill tydliggöra att det inte är okej att
kränka någon på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Vi vill också stärka dem som blir
utsatta för hatbrotten, att inte acceptera dem. Ingen ska behöva bli trakasserad, men blir man det
så ska det anmälas.


– Bloggen Stoppa Hatbrotten har nu skapats. Där kan du blogga om dina upplevelser och tankar
om hatbrott, uppmanar Susanne Adielsson. Kampanjen pågår fram till IDAHOT-dagen, den
internationella dagen mot homofobi och transfobi, den 17 maj.

Bloggen Stoppa hatbrotten
http://stoppahatbrotten.wordpress.com/ - Blogga upplevelser och tankar, läs och kommentera.

Söndag 28 april på Café Barbro, Norra Skolgatan 10
Kl 14:30-15:30. RFSL Rådgivningen Skåne ordnar seminarium tillsammans med hatbrottsenheten
vid Malmöpolisen om polisens intensifierade insatser vad gäller hatbrott.
Kl 16:00-17:30. Regnbågsteatern spela föreställningen "Ord som sårar som slag". Följ några hbtpersoner genom dialog och improvisation. Hur tar du itu med kränkningar? Hur vänder du dem till
något positivt?

Söndag 5 maj på RFSL Malmö, Gasverksgatan 11
Kl 14:30. RFSL:s nationella brottsofferjour berättar vad ett hatbrott är, vad det kan göra med oss
och vilket stöd vi kan få.


Söndag 12 maj på Café Barbro, Norra Skolgatan 10
Kl 14:30-15:30. Panelsamtal om hatbrott med blanda andra Noaks Ark och Positiva Gruppen.
Kl 16:00-17:30. Regnbågsteatern ger sen föreställningen ”Ord som sårar som slag” igen.
IDAHOT-dagen, fredag 17 maj, Moriskan, Folkets Park
08:00-12:00 öppet seminarium i samarbete med Malmö stad. Med bland annat föreläsare från
Malmö högskola, Malmö mot Diskriminering och polisen.


För mer information och program:

http://www.rfsl.se/malmo/
http://stoppahatbrotten.wordpress.com/


Susanne Adielsson, ordförande RFSL Malmö, 073-443 46 68.