Västra Götalandsregionen

Stoppa huvudlusen! Kamma familjen inför skolstarten!

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 13:08 CEST

Nu nalkas skolstarten och därmed ökar risken för huvudlusepidemier. Barnen träffas igen och kontaktytorna ökar och därmed möjligheterna för huvudlusen att sprida sig. Kamma i god tid igenom barnens hår innan skolstart så att en behandling kan startas och få effekt innan barnen träffas igen.


- Att finkamma familjen före skolstarten, vara observant för symptom och tidigt behandla drabbade är bästa sättet att förhindra spridning säger Lill-Marie Persson, verksamhetschef vid Hudkliniken KSS. För de som drabbas finns det idag bra receptfria behandlingar på apoteket. Riktlinjer för behandling finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Huvudlöss smittar via huvud-huvud-kontakt. Lusen kan inte flyga eller hoppa och en lus utanför hårbotten lever högst 1 dygn. Smitta via kammar, borstar och mössor kan inte uteslutas. Symptom är efter någon/några veckors latens klåda och rivmärken med sår i hårbotten. Ett svart puder på huvudkudden eller skjortkragen består av lusexkrementer eller lusskinn.
Så hittar du lössen!

Identifiera levande löss med hjälp av finkam och förstoringsglas. Ett tips är att kamma över ett vitt papper eller en spegel för att lättare se lössen. Luskam och förstoringsglas bör finnas i alla hem. Ägg på hårstån nära hårbotten talar för aktuell lussmitta.

Kom ihåg att kontaktspåra – dvs undersök även barn och vuxna i omgivningen. Glöm inte t ex mor- och farföräldrar, som funnits i närheten i sommar.
Behandling

Om ett barn i familjen drabbats skall inte hela familjen behandlas med lusmedel. Det är bara de som har levande löss som skall behandlas för att minimera risken för resistensutveckling mot ”lusmedel”.

Använd de rekommenderade lusmedlen som finns på Apoteket. Behandlingsanvisningen skall följas noga och de med löss ska behandlas samtidigt. Vad gäller alla lusmedel skall behandlingen upprepas efter sju dagar.

Rengör kammar, borstar och mössor. Sanering av sängkläder, kramdjur mm är som regel onödigt.

Det är viktigt att smittspåra och kom ihåg att även vuxna kan ha löss. Kontrollera behandlingseffekten genom finkamning av håret upp till 14 dagar efter behandling, uppmanar Lill-Marie Persson. Även familjemedlemmar som inte behandlats skall finkammas samtidigt för att i tid upptäcka eventuella löss.
Skolans insatser

- För att uppnå bästa resultat med lusbekämpning krävs goda kunskaper, öppenhet och förbättrat samarbete mellan hem, skola, barn- och skolhälsovård, daghem och apotek, säger Lill-Marie Persson, verksamhetschef vid Hudkliniken KSS.

- Vi vet att frågan tas upp vid skolstart men det bästa är självklart om barn med huvudlus redan fått behandling när skolan startar och en spridning kan undvikas.
FAKTA

Huvudlusen har varit och är människans ständige följeslagare. Den är artspecifik, dvs lever enbart på människa. Lössen är grå, bruna eller svarta, vinglösa, 2-3 mm stora insekter. De lever nere i hårbotten och klamrar sig fast vid hårstråna och de suger blod ca 6 gånger per dag för sin överlevnad. Äggen cementeras fast vid hårstrået nära hårbotten. Varaktigheten av lusinfestationen kan beräknas genom att mäta avståndet mellan hårbotten och ägg – hårstråt växer 1 cm per månad.

Läs mer om huvudlus och behandlingsråd på:
www.mpa.se (läkemedelsverket)
www.apoteket.se


Vill du veta mer? Frågor besvaras av:
Lill-Marie Persson, verksamhetschef, Hudkliniken KSS tel 0500-43 10 00 (vx)

Faktablad om huvudlöss
http://nyheter.vgregion.se/upload/SkaS/Pressmeddelanden%202007-%20bilagor/faktablad%2007.pdf

Kontaktperson: Verksamhetschef Lill-Marie Persson, tel. 0500-43 10 00