Neuroförbundet

Stoppa klappjakten på långtidssjukskrivna!

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 15:02 CEST

I kampen för att få ner ohälsotalet granskas och ifrågasätts människor på de mest besynnerliga sätt. Idag kan den som har sjukersättning och arbetar ideellt några timmar i månaden till exempel få sin ersättning ifrågasatt. Orkar man vara ideell orkar man minsann arbeta, är argumentet.

Det skriver de båda förbundsordförandena Kathleen Bengtsson-Hayward, Neurologiskt Handikappades Riksförbund och Jeanette Mellvig, Riksförbundet för trafik- och polioskadade, i en gemensam debattartikel.

Under de senaste två åren har arbetsmarknadsminister Hans Karlsson ofta berättat att regeringens insatser för att sänka ”ohälsotalet” går bra. Målet om en halvering av statens utbetalningar för sjukersättning, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning samt rehabiliteringsersättning fram till 2008 ska kunna nås. Siffrorna sjunker, jublar Karlsson, och talar om det goda samarbetet mellan regering och försäkringskassa.
Detta goda samarbete för att sänka statens utgifter har bland annat resulterat i något som måste beskrivas som en systematisk klappjakt på människor som är långtidsjukskrivna eller har sjukersättning.
I kampen för att få ner ohälsotalet granskas och ifrågasätts idag människor på de mest besynnerliga sätt. Idag kan den som har sjukersättning och arbetar ideellt några timmar i månaden till exempel få den obehagliga överraskningen av att plötsligt få sin ersättning ifrågasatt. Orkar man vara ideell orkar man minsann arbeta, är argumentet.
Men detta strider faktiskt direkt mot regeringens och försäkringskassans egna skrivningar i vägledningar och propositioner. Där talar man istället om hur viktigt det är att människor som hamnat utanför arbetsmarknaden erbjuds möjligheter att komma tillbaka till ett aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Där är föreningsdeltagande ett sätt att bibehålla viss aktivitet och livskvalitet.
Vi hittar många exempel på den bristande överensstämmelsen mellan skriftliga mål och praktik bland våra medlemmar.

Läs hela debattartikeln i bifogade fil!
Relaterade filer: sjukdebatt.doc
http://www.nhr.se/show_file.phtml?id=1688&PHPSESSID=2c8f040dde4b4067da85567c1ebb5d13