Liberala ungdomsförbundet, LUF

Stoppa kontrollsamhället!

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 19:42 CET

- Det är beklagligt att lagrådet idag ger i princip grönt ljus till FRA:s massavlyssning av svenska medborgare. Det ger vibbar av forna östtyskland, säger Jonna Färm, ansvarig för integritetsfrågor i Liberala ungdomsförbundets förbundsstyrelse. Liberala ungdomsförbundet ställer sig negativa till avlyssning som brottsbekämpande metod.

- Regeringen med Odenberg i spetsen anser att det behövs för att myndigheter och framför allt försvaret ska stoppa eventuella hot mot Svea rike, men stannar inte upp och funderar över vilka inskränkningar det leder till hos enskilda individer, säger Jonna Färm, ansvarig för integritetsfrågor i Liberala ungdomsförbundets förbundsstyrelse.

- Om man anser att detta är vägen framåt borde man åtminstone se till att förslaget innehåller ordentliga instrument för att värna om integriteten. Med det integritetsråd som Folkpartiet krävt har det blivit bättre, men fortfarande kvarstår frågor om samtal mellan länderna. Odenberg har lovat att ingen avlyssningen inom landet ska ske, för att skydda svenskars privatliv. Men hur är det exempelvis med invandrade svenskars integritet som kommunicerar med släkt i hemlandet? Och hur är det med utländska personers integritet? frågar Frida Johansson Metso, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet.

- Lagrådet säger själva att det leder till intrång i medborgares privata telefoner och mail men anser att skyddet som eventuellt skapas är viktigare. Det är allvarligt om det innebär att förslaget enkelt kan passera. Huvudfokus om det godkänns bör vara att kontrollera att instanserna som ska ge tillstånd för avlyssningen verkligen är oberoende - att i alla fall de har integritet, avslutar Jonna Färm och Frida Johansson Metso.

Presskontakt
Jimmy Drushammar
Förbundssekreterare
Mobil 0708-549099
Mail jimmy.drushammar@liberal.se

Läs mer om Liberala ungdomsförbundet på www.luf.se