Moderaterna

Stoppa lärare med Che Guevara-tröjor

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 16:30 CEST

- Det måste finnas möjlighet för den lokala skolledningen att agera för att stoppa lärare och personal från att bära symboler som riskerar att urholka skolans demokratiska värdegrund.

Det säger den moderata riksdagsledamoten Henrik von Sydow som i dag väcker en fråga till skolminister Ibrahim Baylan med anledning av den diskussion som uppstått efter att personal vid en skola i Varberg burit Che Guevaras porträtt på tröjan.- Våra skolor kan inte acceptera att lärare och personal skapar oklarhet om skolans demokratiska värdegrund. Jag vill därför veta hur skolministern avser agera för att stärka skolledares möjlighet att stoppa lärare och personal som för sig med symboler som sätter skolans värdegrund i fara.

Frågan i sin helhet bifogas nedan.

-----

Fråga till statsrådet Ibrahim Baylan

Fråga om skolans värdegrund och Che Guevara

”Varje generation måste vinnas för demokratin”, skrev en gång DN:s dåvarande chefredaktör Herbert Tingsten. Det är en uppmaning som förpliktigar. I vårt land ska alla skolor i praktisk handling leva utifrån detta. Vår skollag slår fast att ”verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar”.

Vid Götrich Skola i Varberg diskuterar skolledning, lärare och elever en situation där anställd personal vid skolan burit Che Guevaras porträtt på tröjan. Jag behöver knappast påpeka för skolministern att Che Guevara var revolutionär anti-demokrat som trodde på våldet som metod för att uppnå politiska ideal. Che Guevaras förakt för demokrati och mänskliga rättigheter står i direkt strid mot den svenska skolans värdegrund. Det ursäktar inte att Che Guevaras porträtt står som ikon för rebellromantik och gerillamode. Våra skolor kan inte acceptera att lärare och personal skapar oklarhet om skolans demokratiska värdegrund.

Därför måste det finnas möjlighet för den lokala skolledningen att agera för att stoppa lärare och personal från att föra sig med symboler som riskerar att urholka skolans demokratiska värdegrund.

Därför vill jag fråga skolministern:

Hur avser skolministern att agera för att stärka skolledares möjlighet att stoppa lärare och personal som för sig med symboler som sätter skolans värdegrund i fara?

Henrik von Sydow
Riksdagsledamot