Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Stoppa Migrationsverkets rättosäkra utvisningar till krigets Afghanistan

Press Release   •   Jan 08, 2017 21:27 CET

Illustration: Katarina Liliequist

Under hösten har tiotusentals människor protesterat mot utvisningen av asylsökande till Afghanistan. Idag får alla alliansens riksdagsledamöter ett brev med uppmaningen att inom respektive riksdagsgrupp arbeta för att sätta stopp för utvisningarna men också för att stödja regeringens förslag att ge unga flyktingar möjlighet att gå färdigt gymnasiet och på det sättet åtminstone få en grundutbildning som ger förutsättningar för framtiden. 

Afghanistan saknar möjlighet att skydda de flyktingar som deporteras dit. Migrationsverket publicerade 8 decenber 2016 en rapport om försämrat säkerhetsläge och anger att situationen är mycket instabil, med strider mellan regimen och en allt starkare talibanrörelse.

I avvaktan på omprövning måste alla utvisningar stoppas, och de som felaktigt deporterades på lucianatten måste erbjudas att komma tillbaka till Sverige och göra nya ansökningar.

Sverige skriver godtyckligt upp ungdomars ålder för att kunna utvisa dem som vuxna. Under 2015 och 2016 har fem statliga myndigheter utrett den vetenskapliga och etiska grunden för skattning av ålder hos unga asylsökanden. Samtliga lyfter fram Migrationsverkets nuvarande praxis helt saknar vetenskapligt stöd. Trots detta har bara under de två månaderna oktober och november 1077 asylsökande fått sin ålder uppskriven, så att de påstås vara över 18 och därmed kan utvisas som vuxna.

De godtyckliga åldersuppskrivningarna måste upphöra och de ungdomar som fått sin ålder uppskriven måste få möjlighet till ny prövning.

Hazarerna är hotade som grupp. Många av dem som har sökt asyl i Sverige tillhör minoritetsgruppen hazarer. De är utsatta för etniskt och religiöst grundande hot från talibanerna, ISIS och andra delar av det afghanska samhället. Dessa hot kan enligt den australiensiska afghanistanexperten professor William Maley jämföras med de tyska judarnas situation i samband med Kristallnatten 1938.

Det faktum att man tillhör den speciellt utsatta gruppen hazarer och saknar släkt eller annan anknytning till Afghanistan måste i sig betraktats som tillräckligt skyddsskäl.

Läs brevet till riksdagsledamöterna

Kontaktpersoner

Mona Kristoffersson, pedagog, god man, Ljungby. 
Tel. 070 1591078, mona.kristoffersson@skola.ljungby.se

Jan Stattin, fil dr, skolledare, lärare för nyanlända elever, Gävle.
Tel. 0706 14 04 45, jan.stattin@gavle.se  

Brevets avsändare representerar bland annat gruppen "Vi står inte ut, men upphör aldrig att kämpa".

Uppropet Stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna!
Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.
Hemsida med mer information
Facebook-grupp