Stockholms stad

Stoppa miljörasismen - dra E18 i tunnel

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 18:24 CEST

Att Tensta- och Rinkebyborna förvägras att få E18 tunnellagd är ett solklart fall av miljörasism. Det säger Per Bolund angående frågan om överdäckning av delar av E18 som diskuteras under kvällens kommunfullmäktige.

- Jag tycker det är skrämmande att Hjulsta-, Tensta- och Rinkebyborna behandlas så illa. E18 har alltid utgjort en stor barriär för de boende i dessa områden. Nu finns chansen att kraftigt höja statusen och livskvaliteten genom att lägga vägen i tunnel, men då väljer s, m och fp istället en blek kompromiss i form av ett par överdäckningar. För mig är det här ett solklart fall av miljörasism, de hade aldrig tagit det här beslutet om det hade rört ett område med en övervikt av infödda svenskar, säger Per Bolund (mp)

Vid sidan av inriktningsbeslutet för överdäckningen av delar av E18 behandlar fullmäktige även Rebwar Hassans motion om att om utreda möjligheten att bygga nya bostäder och arbetslokaler om E18 läggs i tunnel

- Jag har länge ställt frågan varför det finns pengar till tunnelbyggena Södra och Norra länken, men inte till E18. Med vägen i en tunnel skulle mark frigöras för många hundra bostäder och arbetsplatser. Jag trodde att s, m och fp var angelägna om att det byggs fler bostäder i Stockholm, men de tycker tydligen varken att bostadsbyggande eller integrationsfrågorna är särskilt viktigt längre, säger Rebwar Hassan (mp).

För mer information:
Per Bolund (mp)
Ledamot i fullmäktige och i gatu- och fastighetsnämnden
Tel. 070 - 580 00 19

Rebwar Hassan (mp)
Ledamot i fullmäktige
Tel. 073 - 914 35 25

Till miljöpartiets hemsida
http://www.mp.se/stockholmsstad

Miljöpartiets kansli, Mikael Sundström, 08 - 508 29 611, 070 - 47 29 611