Folkpartiet

Stoppa myndighetsexpansionen!

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2004 15:00 CEST

- Sätt ett tak för antalet statliga myndigheter, inför en ”solnedgångsparagraf” för nya myndigheter och rensa i floran av redan existerande myndigheter.

Det säger Tobias Krantz, riksdagsledamot (fp)i Konstitutionsutskottet, i samband med att folkpartiet i en riksdagsmotion föreslår en genomgripande myndighetsreform.

– Myndighetssverige växer så att det knakar. Bara under de senaste tre åren har vårt land fått 31 helt nya myndigheter, en ökning med mer än 15 procent. Sverige har idag 234 myndigheter som lämnar årsredovisning till regeringen, enligt uppgifter från Statskontoret. 20 nya myndigheter bildas i år, nästa år eller är på gång. Byråkratin växer. Det ökar krånglet för företag och enskilda, minskar effektiviteten i hur skattepengarna används och gör statsförvaltningen allt mer svåröverskådlig. Det är dags att vända utvecklingen.

– Sverige klarar sig väl med de 234 myndigheter som vi redan har. Därför bör ett tak för antalet myndigheter sättas vid nuvarande nivå. Om regeringen vill inrätta nya myndigheter måste den samtidigt avveckla en tidigare existerande myndighet. En ”solnedsgångsparagraf” för nya myndigheter måste införas. Det innebär att regeringen måste fatta ett nytt beslut om myndighetens existens inom ett visst antal år; annars avvecklas myndigheten automatiskt. Dessutom måste det rensas bland redan befintliga myndigheter. Exempelvis bör både Integrationsverket och Glesbygdsverket läggas ned; de fyra diskrimineringsombudsmännen bör slås samman till en myndighet, säger Tobias Krantz (fp).

Motionen om myndighetssverige finns här: http://www.folkpartiet.se/upload/18269/fp111%20Utmana%20Myndighetssverige!.pdf

Alla motioner som folkpartiet väckt hittills under motionstiden finns här: http://www.folkpartiet.se/motioner

Tobias Krantz
Riksdagsledamot (fp)
0707 - 83 14 64

Niki Westerberg
Presschef (fp)
070 - 937 1525