Socialdemokraterna i Uppsala

Stoppa nedskärningarna inom Råd och Stöd

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2014 08:36 CEST

Stora nedskärningar väntar det socialt förebyggande arbetet i Uppsala. På grund av minskade ”beställningar” från uppdragssidan kommer nu 23 av 95 personer verksamma inom Råd och Stöds öppenvård att sägas upp. Det motsvarar hela 25 procent av verksamheten. Erfarna personer som idag är verksamma inom bland annat Familjecentraler och ungdomsmottagningar kommer försvinna och en redan väldigt utsatt verksamhet får ännu tuffare villkor. Nu reagerar Socialdemokraterna och kräver omprioriteringar i kommunen.

– Råd och Stöd står för det lättillgängliga sociala stödet och bedriver en oerhört värdefull förebyggande verksamhet. Det handlar bland annat om stöd till småbarnsföräldrar, familjesamtal och om hjälp till barn och unga med svårigheter. De nu planerade nedskärningarna innebär ett dråpslag mot verksamheten, säger Marlene Burwick, kommunalråd (S).

– Vi har hittills varit politiskt överens om att arbeta för att minska antalet placeringar och om vikten av förebyggande arbete. Nu är det upp till bevis för den borgerliga alliansen. De behöver ta ansvar för omprioriteringar i innevarande års budget. Och vad gäller nästa mandatperiods budget kan de stödja S-förslaget om ökade resurser till förebyggande arbete och om medel till sociala investeringar, avslutar Marlene Burwick (S).

Kontakt

Marlene Burwick, kommunalråd (S)
Mobil 076-761 83 66
Pressbilder

Rasmus Lenefors, politisk sekreterare (S)
Mobil 076-798 31 16