Mera Molkom

Stoppa rivningen av Molkoms stationshus

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2011 08:50 CET

Trafikverket har ansökt om rivningstillstånd för det över hundra år gamla stationshuset i Molkom, som är en av få bevarade kulturbyggnader i centrala Molkom. Vi som bor på orten har redan blivit av med ett stort antal gamla kulturbyggnader under 80 talets rivningshysteri. Molkoms två affärsgator som var kantade med vackra trähus förstördes och ett värdefullt kulturarv gick förlorat. Detta gör Molkoms stationshus extra värdefullt.

Vägverket håller på att rensa Värmland på gamla stationshus och deras enda motiv är ett kortsiktigt ekonomiskt synsätt som inte tar hänsyn till vare sig kultur, närmiljö eller en hållbar utveckling.

Stationshuset är en symbol för framsteg och ett monument över vad järnvägen betytt för Molkoms utveckling från småort till att bli en egen kommun.

Det finns flera goda skäl till att bevara byggnaden.

  • Enligt de undersökningar som gjorts på www.molkom.net och de samtal vi fört med Molkomsborna så finns det en bred lokal majoritet som vill restaurera och bevara stationshuset för framtida behov och framtida generationer.
  • Stationshuset är idag ett vackert blickfång och landmärke. En rivning av stationshuset innebär en kraftfull förfulning av Molkoms närmiljö då den nuvarande vyn kommer att förbytas mot en steril och inhägnad banvall som skär genom centrala Molkom.
  • Stationshuset är även viktig resurs i den framtid vi möter, där tågtrafiken är en viktig del av en hållbar utveckling på landsbygden. Vilket ligger i linje med de regionala och lokala målsättningarna ex. Omställningsprojektet Forward som drivs Ängsbacka och andra lokala projekt för hållbar utveckling.
  • Det finns flera lokala intressenter som är intresserade av lokalen.

Molkom ligger strategiskt belagd bredvid 63:an, väg 240 och järnvägen vilket gör Molkom till en accesspunkt för resenärer till både Karlstad och andra delar av Värmland. Då stationshusen håller på att försvinna i Värmland så skulle det var en god idé att skapa ett järnvägsmuseum med stinsbostad och en turistinformation. På detta sätt skulle stationshuset fylla flera funktioner.

  • Värmland och Molkom skulle få ett nytt besöksmål och en unik turistattraktion.
  • Molkom skulle bidra till att marknadsföra turistnäringen i hela regionen. Den närmsta turistinformationen för Karlstad kommun finns vid infarten till Karlstad.
  • Tågtrafiken i Molkom kan utvecklas istället för att avvecklas.

Som ni hör så finns det många goda idéer och en majoritet som vill bevara stationshuset. Vi vill att Karlstad kommun stoppar beslutet så att vi i lugn och ro kan inleda en dialog runt hur vi kan utveckla och använda Molkoms Stationshus.

Vice ordförande Mera Molkom               Ordförande Nyeds hembygdsförening

Mikael Bernholm                                   Maud Mithander

Ordförande Molkoms Judoklubb            Ordförande Ängsbacka kursgård

Leif Bernholm                                       Mikael Winroth

Företagare

Birger Tågmark

Mera Molkom är en idéell och politiskt obunden förening som aktivt jobbar för Molkom