Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

Stoppa särbehandlingen av utländska doktorander

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 13:00 CET


I onsdagens Uppdrag Granskning behandlades villkoren för utländska doktoranders i Sverige. Reportaget visade att deras ekonomiska villkor ofta skiljer sig markant från svenska doktoranders, men att det även finns stora skillnader i vilka rättigheter doktoranden har att ta del av försäkringssystem och allmän välfärd. Det är hög tid för lärosätena och i sista hand regeringen att ta villkoren för de utländska doktoranderna på allvar, menar Martin Dackling, ordförande för SFS doktorandkommitté.

– Vi efterlyser en nationell debatt i dessa frågor och att lärosätena faktiskt uppfyller sitt myndighetsansvar och garanterar doktoranderna en skälig finansiering. Målet måste vara att alla doktorander vid svenska lärosäten ska vara anställda, säger Martin Dackling.
I Uppdrag gransknings reportage påvisades stora skillnader mellan svenska och utländska doktorander på de svenska lärosätena. För de senare är ersättningsnivåer på 8000 kronor eller därunder inte ovanliga, och vissa doktorander har återvändandekrav i sina kontrakt från hemlandets myndigheter. Eftersom de som stipendiater faller utanför försäkringssystemen är det många gånger inte möjligt för dem att vare sig vara sjukskrivna eller föräldralediga.

– Det bör slås fast att vi i grunden ser det ökade internationella utbytet som mycket positivt, allra helst för en kunskapsintensiv nation som Sverige. Men ökat internationellt utbyte kan på inga villkor tillåtas ske till priset av att negativt särbehandla individer med bakgrunder i ekonomiskt svagare länder. Diskriminering av detta slag brukar på den övriga arbetsmarknaden resultera i starka känslor, och borde inte vara allmänt accepterat heller i den svenska högskolan, avslutar Lars Abrahamsson i Sveriges Doktorandförening.
För mer information, kontakta:
Martin Dackling, ordförande SFS doktorandkommitté 070 – 521 83 78
Lars Abrahamsson, ordförande Sveriges doktorandförening, 070 – 256 22 82
Henrik Karlsson, kommunikationsansvarig, 08-54 57 01 11

Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en sammanslutning av över 50 studentkårer som sammanlagt representerar 200 000 studenter vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har till uppgift att företräda sina medlemmars intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på ett nationellt plan. SFS doktorandkommitté är SFS särskilda organ för forsknings- och forskarutbildningsfrågor och består av doktorandrepresentanter från en mycket stor del av Sveriges lärosäten. SFS doktorandkommitté arbetar tillsammans med Sveriges Doktorandförening, doktorand- sektion inom fackförbundet SULF, för att förbättra svensk forskarutbildning och villkoren för doktorander.