Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Stoppa unga mäns våld – en ledarskapsfråga

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2013 10:00 CEST

13-14 juni arrangerar Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR), Ungdomsstyrelsen och Män för Jämställdhet (MFJ) en unik konferens i Stockholm om maskulinitet och våld. Syftet är bland annat att uppmärksamma beslutsfattares ansvar och våldsförebyggande insatser, särskilt ur ett genusperspektiv, gentemot killar och unga män. 

Maria Arnholm, jämställdhets- och ungdomsminister, Carin Götblad, regeringens samordnare mot våld i nära relationer, Jackson Katz, banbrytare inom våldsförebyggande arbete i USA, och Allan Wade, specialist inom terapi med våldsoffer och våldsutövare i Kanada, talar på konferensen.

Vi vill bland annat fördjupa kunskapen om hur man kan arbeta förebyggande och långsiktigt med att förändra stereotypa föreställningar om kön. Vi riktar oss inte bara till specialister inom forskning, vård och fritidsverksamhet utan också till ledare inom traditionellt mansdominerade sektorer.

– Män är överrepresenterade i våldsbrottsstatistik. De både utsätts för och utför mer våld. Alla förlorar på det och därför är det viktigt att ledare uppmärksammar och arbetar förebyggande med destruktiva och begränsande könsnormer, säger Carina Ohlsson, ordförande i SKR.

– Det är ledarna till exempel inom Försvaret och idrotten som kan göra skillnad genom att vara förebilder och i sin tur påverka unga män genom att peka på alternativ, säger Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson.

– Många tänker att pojkar ska vara stökiga och bråkiga och att våld är en del av maskulinitet. Vi vet att så inte är fallet och med vårt förebyggande arbetet visar vi att det finns andra former av maskulinitet, säger Tomas Wetterberg, ordförande i MFJ.

Konferensen innehåller, förutom föredrag och tal, flera seminarier med metoder och exempel från förebyggande verksamheter som skolsystemet i Skottland och AIK Fotboll. Sista anmälningsdag är 6 maj.

Mer information och länk till anmälan finns här: http://www.ungdomsstyrelsen.se/valdsprevention

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) samlar över 100 kvinnojourertjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

För intervjuer och kommentarer kontakta: 
SKR:s förbundsordförande Carina Ohlsson, carina.ohlsson@kvinnojouren.se, tel: 070-343 96 30.
SKR:s förbundssekreterare Lotta Sonemalm, lotta.sonemalm@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0723-20 78 11.

För frågor och research kontakta: 
SKR:s pressekreterare Céline Giertta, pressekreterare, telefon 08-642 64 01 eller via celine.giertta@kvinnojouren.se

Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se