Kristdemokraterna, KD

Stoppa ungas brottsbana tidigt

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 14:47 CEST


- Det kan konstateras att unga begår brott i så stor utsträckning att rättsväsendet i dess nuvarande form inte förmår att på ett effektivt sätt hantera situationen. Därför menar vi att det måste till särskilda åtgärder för att hantera detta. Vi vill att det ska finnas speciella domstolar för unga som begått brott - ungdomsdomstolar.
Det säger Inger Davidson, kristdemokratisk riksdagsledamot och vice ordförande i justitieutskottet och Peter Althin, ledamot i partistyrelsen, vid en presskonferens i riksdagen idag där rapporten "Stoppa ungas brottsbana i tid" presenterades.

- Kristdemokraterna har länge föreslagit brottsförebyggande åtgärder för att se till att unga ska få det stöd de behöver i olika skeden av livet. I rapporten presenterar vi förslag på vad som kan göras när det väl gått snett, säger Inger Davidson och Peter Althin.
- Vi ser att snabba åtgärder är en väg, likaså ökad samverkan mellan myndigheter och stärkt stöd till föräldrarna med exempelvis familjerådslag och bekymringssamtal. Kommunerna ska också bli skyldiga att erbjuda medling. Utöver detta anser vi att eftervården är något centralt. Idag är det ingen som tar huvudansvar när en ungdom begått ett brott utan ansvaret är utspritt. Vi menar därför att Statens Institutionsstyrelse, SiS, bör får ansvaret för hela kedjan inklusive eftervården.
Rapporten finns att ladda ner här: http://www.kristdemokraterna.se/Rapporter/Stoppaungasbrottsbanaitid08.aspx
Mer information:
Inger Davidson Riksdagsledamot (kd) 070- 530 42 54
Peter Althin Ledamot i partistyrelsen (kd) 070-630 05 56
Caroline Szyber Politisk sakkunnig 070-9907103
Marie Skogward Pressekreterare 076-52 72 503
Hemsida: www.kristdemokraterna.se