Kristdemokraterna, KD

Stoppa utfiskningen!

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 14:48 CEST

- Det är glädjande att EU-kommissionen nu insett hur vi systematiskt fiskar ut våra hav och att reglerna som omger fisket i Europa inte fungerar. Slutsatserna rimmar med Kristdemokraternas uttalanden under sommaren.

Det säger Irene Oskarsson, kristdemokratisk riksdagsledamot i miljö och jordbruksutskottet tillsammans med Sven Gunnar Persson kristdemokratisk riksdagsledamot i EU-nämnden, i samband med att fiskekommissionären Jan Berg släppt en rapport om fisket inom EU där det medges att nuvarande fiskepolitik utarmar fiskebestånden.

- Dagens kvotsystem tvingar fiskare att ta upp fisk för att sedan kasta tillbaka den med stora skador som följd. Kvotsystemet skapar ett intensivt fiske där det handlar om att ta upp så mycket fisk som möjligt innan fisket stängs i en viss del av havet, fortsätter Irene Oskarsson.

- Kristdemokraterna förespråkar individuella och utbytbara fiskerättigheter där fisken får ett värde som både stärker beståndens och fiskarnas ställning. De länder där detta införts visar goda ekologiska och ekonomiska resultat. Som rapporten visar kommer ekonomiska och sociala intressen före de ekologiska i EU på ett sätt som förstör ekosystemen i haven, säger Sven Gunnar Persson.

- Vi ser fram emot Sveriges ordförandeskap 2009, då den här diskussionen kan föras framåt mot ett hållbart fiske i Europa, avslutar Irene Oskarsson.

För mer information:

Irene Oskarsson
Riksdagsledamot
Tel: 08-786 48 10
Mobil: 070-574 44 54

Sven Gunnar Persson
Riksdagsledamot
Tel: 08-786 47 88
Mobil: 070-510 4857

David Winerdal
Politisk sekreterare
Tel: 08-786 66 57

Hemsida:
www.kristdemokraterna.se

Bildbank:
www.bildbank.kristdemokraterna.se