Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

Stoppa utvisningarna av våra medmänniskor omedelbart!

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2020 20:23 CET

I spåren av coronavirusets spridning över världen stänger länder sina gränser, flygrutter stoppas, människor sätts i karantän, skolor stängs och äldre uppmanas att isolera sig. Sveriges samlade myndighetsexpertis skickar en skarp uppmaning till var och en av oss: vi måste hjälpas åt att inte sprida coronaviruset vidare.

Människor som hotas av utvisning är en mycket utsatt och sårbar grupp; i skenet av coronavirusets framfart ännu mer utsatt. Ofta är ursprungsländerna härjade av inre konflikter och krig. De saknar fungerande sjukvård och sjukvårdsmateriel. Sverige riskerar, om vi fortsätter med utvisningarna i det här läget att sprida coronaviruset vidare till konfliktfyllda, fattiga och krigshärjade länder.

FARR kräver med anledning av detta, i solidaritet med våra utvisningshotade medmänniskor

  • att regeringen förordnar att verkställighet av utvisningar/avvisningar med tvång upphör tills vidare till alla länder på grund av den rådande coronapandemin
  • att Migrationsverket fastställer att spridningsrisk av coronaviruset utgör ett tillfälligt praktiskt verkställighetshinder
  • att gränspolisen NOA avbeställer redan planerade utvisningar under de närmaste månaderna
  • att förvarstagna släpps från förvaren på grund av ovan nämnda praktiska verkställighetshinder och beslut om uppsikt tas för att undvika att förvaren blir till smittohärdar
  • att Sverige skyndsamt verkar för att EU kommissionen uppmanar alla medlemsstater att upphöra med verkställigheter under tiden som pandemin fortgår
  • att EU-länderna agerar snarast med att evakuera alla asylsökande från de grekiska öarna
  • att EU-länderna solidariskt erbjuder skydd till skyddsbehövande och skydd från coronapandemin

Flyktinggruppernas Riksråd (FARR)​

Kontakt: press@farr.se