Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU

Stoppa utvisningen av kristna irakier innan liv krävs

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 09:29 CET

- Situationen för kristna i Irak är uppenbart ohållbar, men ändå utvisar Migrationsverket människor till Irak och sätter deras liv på spel. Detta kan inte accepteras, säger Ofelia Namazova, KDU:s integrationspolitiska talesman..

- Europadomstolen har uppmanat länderna i Europa att stoppa avvisningarna av kristna irakier till Irak till dess att säkerhetsläget i landet är helt utrett. Nederländerna är ett exempel på ett land som lyssnat och tagit till sig uppmaningen. Sverige har däremot inte gjort det. Den 17 november kommer ett plan att lyfta mot Bagdad med människor som ska utvisas dit. Genom att ignorera Europadomstolens uppmaning riskerar Sverige att kränka dessa människors mänskliga rättigheter.
- Sverige borde följa Nederländernas exempel och stoppa utvisningarna till dess att en korrekt bedömning av läget gjorts. Först därefter är det rättfärdigat att ta denna typ av beslut, avslutar Ofelia Namazova..

För mer information:
Ofelia Namazova
Förbundsstyrelseledamot
076-021 74 94

Simon Westberg
Förbundssekreterare
0765-27 25 33

www.kdu.se