Vänsterpartiet

Stoppa ytterligare avreglering och uppstyckning av tågtrafiken

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 13:25 CEST

Vänsterpartiet vill stoppa förslaget på avreglering av fjärrtrafiken med tåg och anser att SJ bör få ett ansvar för tågtrafiken över hela landet. Det säger Karin Svensson Smith, partiets ledamot i trafikutskottet, vid konferensen "Vart är tåget på väg" i Riksdagens förstakammarsal idag. Konferensen arrangeras av Riksdagens trafikutskott och Banverket med anledning av den transportpolitiska proposition som nu bereds av regeringen.

Järnvägsutredningen har föreslagit att tågtrafiken ska avregleras helt och att företag ska tillåtas att bedriva kommersiell persontrafik över hela det svenska järnvägsnätet. Idag har SJ AB ensamrätt till trafiken på de sträckor som inte anmälts som olönsamma. Förslaget ifrågasätts dock från många håll, bland annat från Banverket, Glesbygdsverket och Naturvårdsverket, som pekar på bristande underlag i utredningen.
- Det finns bara två saker som skulle kunna motivera en avreglering: att det leder mot det övergripande transportpolitiska målet "ett hållbart transportsystem" och att det blir bättre för resenärerna. Men alla fakta, t ex SCBs prisstatistik, talar för att en avreglering leder till motsatsen, säger Karin Svensson Smith. De som vill avreglera hela spårsystemet argumenterar slentrianmässigt för att konkurrensen på spår skulle öka effektiviteten och sänka priserna, men kan inte ange ett enda exempel som bevis.

EU har fattat ett principiellt beslut att tågtrafiken på sikt ska avregleras i hela unionen. Idag har alla medlemsländer egna tågtrafikföretag som drivs av statliga subventioner. Storbritannien har gått längst i avregleringen. Där har det lett till uteblivna investeringar, eftersatt underhåll och flera stora olyckor. Processen för en återreglering har börjat.

- Någon fri konkurrens lär det inte heller bli, säger Karin Svensson Smith. Det danska statsägda bolaget DSB förbereder redan ett intåg i Sverige med kraftiga statliga subventioner i ryggen. Hur ska någon operatör utan statsstöd kunna konkurrera med det? SJ AB säger själva att de hotas av konkurs i en sådan situation.
- Om trafiken avregleras finns risk för en kaotisk situation där resenärerna får sämre trafik säger Karin Svensson Smith. Tågresor är inte samma slags vara som exempelvis restaurangmat där mångfald och fri konkurrens är till gagn för oss kunder. Ytterligare avreglering kan leda till att allt fler väljer andra transportmedel såsom flyg och bil och transportsystemet utvecklas bort från målet om hållbarhet.

Vänsterpartiet begär att SJ AB ska ensamrätt under förutsättning att bolaget också får ansvar för att upprätthålla en högkvalitativ trafik i hela landet. Det nuvarande avkastningskravet bör ersättas med ett transportpolitiskt uppdrag och ett trafikeringsavtal. Då kan SJ åter bli hela folkets järnväg med humana biljettpriser, ett ökat utbud och generösa anställningsvillkor.

För mer information:
Karin Svensson Smith: 070-343 95 15
Gunnar Lind, politisk sekreterare: 073-78 035 78