Region Blekinge

Stoppen på E22, Blekinges pulsåder, måste byggas bort

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2017 11:00 CET

Ombyggnaderna för att få bort stoppen på E22 mellan Karlskrona och Ronneby måste med i kommande infrastrukturplan, menar Region Blekinge.

- Regeringen måste ta ett större ansvar för en säker framkomlighet på E22 mellan Ronneby och Nättraby/Karlskrona och ta med ombyggnaden i kommande nationella plan för infrastrukturen. Sträckan är viktig transportled för hela Sydöstra Sverige och en pulsåder i Blekinges kommunikationer.

Det säger regionråd Christina Mattisson (S) i en kommentar till den så kallade åtgärdsvalsstudie för E22 mellan Ronneby Öst och Nättraby som Trafikverket nyligen redovisat.

Trafikverket har avslutat en så kallad åtgärdsvalsstudie för E22, sträckan mellan trafikplats Ronneby Öst och Nättraby. Studien visar på ett stort behov av förbättringar och att det inte finns fler större och enklare åtgärder för att öka säkerheten och framkomligheten på vägen. Nu återstår bara ombyggnad av vägsträckan till motorväg som beräknas kosta knappt 700 miljoner kronor.

Vägen är viktig för Blekinges kontakter med såväl storstadsområdena i Malmö och Stockholm som kontakterna via Karlshamns och Karlskronas hamnar med länderna på andra sidan Östersjön och kontinenten. På morgnar och kvällar är det så mycket trafik att det uppstår flera kilometer långa köer.

- Vi kan inte ha en Europaväg som är så hårt trafikerad och där de boende måste korsa vägen med livet som insats för att nå busshållplatser, säger Christina Mattisson. Trafikflödet är så stort och förbättringarna så angelägna att det talar för att ombyggnaden bör vara samhällsekonomiskt lönsam och därför måste tas med i den nationella infrastrukturplanen för perioden 2018-2029.

Åtgärdsvalsstudien föreslår på samma sätt som den tidigare vägutredningen att sträckan byggs ut efter befintlig sträckning.

Studien pekar på flera brister som påverkar framkomlighet och säkerhet:

  • Resenärer med kollektivtrafik, exempelvis barn och ungdomar som ska åka skolbuss, måste korsa vägen för att nå busshållplatserna.
  • Det finns inga accelerationsfält för bussar när de lämnar hållplatserna.
  • Hastighetsskillnaderna på sträckan är stora och långsamma fordon använder vägen.
  • Cyklister och fotgängare utmed vägen vistas i en ohälsosam miljö

Regeringen beslutar under våren 2018 vilka projekt som ska genomföras under planperioden 2018-2029.

Studien finns att läsa här.

För kommentarer:
Christina Mattisson (S), regionråd, Region Blekinge, 0709-31 30 09.

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455–30 50 43

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument