Moderaterna

Stopplagen är stockholmsfientlig

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 14:29 CET

- I syfte att hindra medborgare att äga sin bostad skapades den så kallade Stopplagen för att motverka försäljning av kommunala hyresrätter. För att säkerställa att lagstiftningen tillämpas med politisk lyhördhet fattas besluten av länsstyrelserna och Boverket istället för domstolsväsendet. Resultatet har blivit att lagstiftningen tillämpas betydligt hårdare i Stockholm, där den politiska motviljan mot bostadsrätter är större. Det säger den moderate riksdagsledamoten Peter Danielsson från Helsingborg med anledning av uppgifter från riksdagens utredningstjänst.

Från den 1 april 2002 kan en kommun inte sälja allmännyttiga bostäder, eller aktier i bolaget, utan att ha länsstyrelsens tillstånd. Tillstånd får inte ges om det kan befaras att det kommunala bostadsbeståndet på en ort blir så litet att hyrorna där inte slår igenom vid tillämpningen av bruksvärdereglerna eller vid hyresförhandlingar.

Sedan lagen trädde i kraft har Länsstyrelsen i Stockholms län fattat beslut om 23 ansökningar om tillstånd för överlåtelse. Fem av dessa ansökningar har fått bifall och således har 18 ansökningar fått avslag.

Länsstyrelsen i Skåne län har fattat beslut om 19 ansökningar, 18 av dessa har fått bifall och en ansökan har fått avslag.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har fattat beslut om 33 ansökningar, samtliga har fått bifall.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Boverket. Boverkets beslut kan inte överklagas. Till Boverket har det inkommit 22 ärenden som överklagats, huvuddelen berör Stockholms län. Boverket har prövat sju ärenden, fem av dessa har fått avslag och två har fått bifall.

- Tillämpningen av den så kallade stopplagen är allt annat än opartisk och borde därför avskaffas genast, säger Peter Danielsson.

För kommentarer: Riksdagsledamot Peter Danielsson, 0702 - 45 11 05.

För mer information:
Moderaternas pressjour, tel 073-682 80 00