Sveriges Makalösa Föräldrar

Stopplagen behövs – på kollektivhus

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 09:25 CET

Sveriges Makalösa Föräldrar har tagit del av ett brev från Peter Lundberg, Stockholms Stad, där han menar att efterfrågan på kollektivhus minskar. Den uppgiften kom som en överraskning för Sveriges Makalösa Föräldrar, en riksorganisation för ensamstående föräldrar, som just släppt en rapport om bostadsfrågor, som lyfter fram ensamstående föräldrars önskan att få bo i kollektivhus.

Dagens kollektivhus kombinerar behov av privata utrymmen med fördelarna av gemensam matlagning, omtanke om sin boendemiljö och social kontakt. Fördelarna med att bo i kollektivhus är särskilt stora för barnfamiljer, och i vår organisation för ensamstående föräldrar uttrycks ofta kollektivhus som ett drömboende. Att inte alla ensamstående föräldrar bor i kollektivhus beror mer på det bristande utbudet och svårigheten att genom dagens kösystem hamna just i en lägenhet i ett kollektivhus.

– Stockholms Stads beslut att återigen öppna upp för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter får konsekvenser som inte tillräckligt belysts, varnar Helene Sigfridsson, generalsekreterare för Sveriges Makalösa Föräldrar. Risken är stor att ekonomiska intressen tar överhand bland boende i kollektivhus, och när föreningarna röstar ja till en ombildning försvinner också möjligheten att ställa krav på nya bostadsrättsköpare, på till exempel deltagande i matlag.


Det behövs en bostadsmarknad som anpassar sig efter förändringar i samhället. Vart fjärde barn lever med en ensamstående förälder och tendensen är att vi ser fler och fler familjer som inte bygger på kärnfamiljsnormen. Efterfrågan på kollektivhus är stor i dessa familjer.

– Jag blev väldigt förvånad när jag insåg att kollektivhusen också omfattas av möjligheten till ombildning. På det sättet lämnar man över ansvaret för kollektivhusens framtid på enskilda individer istället för att se behovet av att fatta sådana beslut på politisk nivå, säger Helene Sigfridsson. Jag har sett ett brev från Stockholms Stad där de påstår att efterfrågan på den här typen av boende minskar. Jag möter ofta ensamstående föräldrar som drömmer om att bo i kollektivhus och innan jag satte mig in i frågan trodde jag att kollektivhus i den form som finns hos Svenska Bostäder skulle öka, eftersom det så tydligt är ett sätt att möta den nya familjens behov av andra bostäder än de traditionella.


För mer information kontakta
Helene Sigfridsson, generalsekreterare 070-202 30 10

Rapporten finns på www.makalosa.org