Naturvårdsverket

Stor beredskap att minska egna utsläpp av växthusgaser

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 09:19 CEST

En stor majoritet av svenskarna är beredda att minska sina egna utsläpp av växthusgaser. Samtidigt tycker tre av fyra att det vore bra med information till hushållen om hur man kan reducera sina utsläpp. Det framgår av en ny undersökning av allmänhetens kunskapsnivå som Naturvårdsverket beställt inom ramen för sitt informationsuppdrag i klimatfrågan.

– Mätningen visar att fortsatta informationskampanjer inte behöver förklara växthuseffektens orsak och verkan, utan främst bör berätta hur hushåll, företag och andra aktörer konkret kan reducera sin energianvändning och klimatpåverkan, och samtidigt minska sina kostnader, säger Lars-Erik Liljelund, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Andelen som spontant känner till ”växthuseffekten” uppgår till 93 procent, en ökning från 89 procent år 2002. Inkluderar man också dem som ”hört talas om” växthuseffekten uppgår andelen till 99 procent, en ökning från 96 procent år 2002.

En stor majoritet kan ”absolut” tänka sig att köpa energisnåla hushållsapparater (75 procent), köra bil på ett mer bränslesnålt sätt (68 procent), köpa en mer miljövänlig bil (63 procent), sänka elförbrukningen i hemmet (62 procent) och åka tåg istället för flyg om det är möjligt (57 procent). Andelen som absolut kan tänka sig dessa åtgärder har minskat jämfört med 2004 men ligger över nivån år 2002.

– Det finns med andra ord en stor potential för hushållen att reducera sina utsläpp av växthusgaser, konstaterar Lars-Erik Liljelund.

Av mätningen framgår också att:

· 97 procent tror att vi i Sverige redan har påverkats eller kommer att påverkas av växthuseffekten, en ökning från 92 procent år 2002.

· 95 procent tycker att det är viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringarna, en ökning från 93 procent 2002.

· 72 procent tror att de själva kan göra något för att bromsa växthuseffekten och förändringar på det svenska klimatet, en ökning från 68 procent år 2002.

Undersökningen omfattade 1.000 telefonintervjuer och genomfördes av ARS Research AB under perioden 23 augusti till 4 september 2005. Vissa av frågorna är endast ställda till de 99 procent som uppgav att de känner till eller hört talas om växthuseffekten.

Läs rapporten Allmänhetens kunskaper och attityder till Växthuseffekten: http://www.naturvardsverket.se/dokument/klimat/pdf/rapport_2005.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jessica Cederberg Wodmar, projektledare Klimat, 08-698 16 33, 0708–90 11 00
jessica.c.wodmar@naturvardsverket.se.


Anneli Nivrén, pressansvarig, 08-698 13 12, 070-206 37 27,
anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.