Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén

Stor besvikelse efter konstitutionsutskottet(KU) utlåtande kring utlämningen av de två svenskarna till USA.

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 15:22 CEST

Stor besvikelse efter konstitutionsutskottet(KU) utlåtande kring utlämningen av de två svenskarna från Djibouti till USA.

Efter Konstitutionsutskottet utlåtande kring utlämningen av de två svenskarna från Djibouti till USA som nu anklagas för terrorbrott och vapenbrott så återstår fortfarande många frågor. Regeringen har under de senaste månaderna bekvämt kunna tiga i frågan trots det otydliga agerandet från svenska myndigheters sida, med hänvisning till KU anmälan. Enligt KU:s utlåtande finns ingen anledning att kritisera regeringen som har utfört sina konsulära plikter mot svenskarna. Problemet är att KU inte behandlar några av de viktiga frågorna som regeringen har haft att ta ställning till, nämligen att det enligt svenskarnas advokater i USA inte finns någon dokumentation kring utlämningsförfarandet och att den därför är att betrakta som en kidnappning (Sverige Radio 20130603). Hur har svenska regeringen protesterat mot kidnappningen eller informerat sig om att det inte rört sig om en kidnappning? Svenska åklagaren Agnetha Hilding Qvarnström har försett amerikanska åklagaren med spaningsmaterial från svensk säkerhetspolis för att användas i åtalet mot svenskarna. Varför har inte svenska regeringen ingripit mot detta med tanke på oklarheterna kring utlämningsförfarandet?

 

Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén och de anhöriga till de två svenskarna kräver nu svar från den svenska regeringen.

Vid frågor kontakta Fatima Doubakil på 073-5506883