Sveriges Kommuner och Landsting

Stor brist på fortbildning

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 08:53 CET

En kartläggning av fortbildningsmöjligheter för personal inom missbruks- och beroendevården visar på stora brister. Totalt har 35 kurser vid 14 universitet och högskolor identifierats. Mer än hälften av kurserna ges i Stockholm eller Göteborg, varav 13 är avgiftsbelagda. Endast en fortbildningskurs finns norr om Sundsvall.

Dalarnas forskningsråd har på uppdrag av projektet Kunskap till praktik på Sveriges Kommuner och Landsting kartlagt de fortbildningar som ges vid landets universitet, högskolor och folkhögskolor hösten 2009 och våren 2010. Både fristående kurser och ordinarie program- och yrkesutbildningar har kartlagts. Endast en fortbildningskurs finns norr om Sundsvall och Östersund (Motiverande samtal, 7,5 hp, vid Luleå tekniska universitet), vilket har betydelse då endast nio av de 22 avgiftsfria högskolekurserna är distans eller nätbaserade kurser.

– Rapporten visar tydligt att fortbildningsmöjligheterna inom missbruks- och beroendevården är mycket begränsade, inte bara till antalet utan även när det gäller den geografiska spridningen, säger Göran Stiernstedt, direktör på avdelningen för vård och omsorg på SKL. Därför är det viktigt att åtgärda detta. Det behövs både ett mer nyanserat utbud och att fortbildning erbjuds på fler platser i Sverige.

Vid kontakten med universiteten och högskolorna framgick att det finns ett upplevt behov av fler fortbildningsmöjligheter inom missbruks- och beroendeområdet. Det behovet bekräftas även genom det stora deltagandet i den nationella baskursen som tagits fram i utvecklingsarbetet Kunskap till praktik. Under 2009 gick nära 800 personer fortbildningen "Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik", som sträcker sig över fyra dagar och riktar sig till alla yrkesgrupper som arbetar eller kommer i kontakt med riskbruk, missbruk och beroende. Under 2010 beräknas antalet deltagare mångdubblas, eftersom alla län planerar att erbjuda baskursen.

Inom ramen för Kunskap till praktik har flera kommuner/regioner och landsting kartlagt sina fortbildningsbehov. Dessa kan omsättas till fortbildningsplaner. För att åstadkomma en systematisk kompetensutveckling krävs både tillgång och efterfrågan på fortbildning.

SKL bedriver sedan 2008 utvecklingsarbetet "Kunskap till praktik" där den bärande idén är att kommuner, landsting och regioner ska ta ett gemensamt ansvar för att Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården och annan aktuell kunskap införs och tillämpas. Målet är att alla brukare ska få bästa möjliga vård.

Läs mer om utvecklingsarbetet här.

Hela rapporten finns att läsa och ladda ned som pdf

För mer information:
Gunborg Brännström, projektchef för Kunskap till praktik på avdelningen vård och omsorg, mobil: 070-484 32 54, e-post: gunborg.brannstrom@skl.se
Anita Utterström, kommunikatör, tfn: 08-452 73 22, anita.utterstrom@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Bifogade filer:
Kartläggningsrapport missbruksvård (.pdf) Kartläggning missbruksvård per universitet och högskola (.pdf) Kartläggning missbruksvård sammafattning per univeristet och högskola (.pdf)