Karolinska Universitetssjukhuset

Stor brist på patologer och cytologer

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 14:25 CET

Med anledning av de uppgifter som förekommit i media angående det system med prestationsrelaterad rörlig lönedel som diskuteras på avdelningen för klinisk patologi/cytologi finns det anledning att göra några förtydliganden.

Ett liknande system har sedan flera år funnits vid Huddinge Universitetssjukhus. Efter bildandet av Karolinska Universitetssjukhuset initierades en utredning om utformningen av ett gemensamt system. Beslut om detta system är ännu inte fattat i sjukhusledningen. Beslutet måste även föregås av fackliga förhandlingar.

Bakgrunden till behovet av en prestationsbaserad rörlig lönedel är den hårda arbetsbelastning som föreligger inom patologi och cytologi, inte bara vid Karolinska Universitetssjukhuset utan i hela landet. Den hårda belastningen beror i sin tur på en stor nationell brist på specialister inom området. Systemet med prestationsbaserad rörlig lönedel bedöms bidra till att förkorta svarstiderna inom patologin, vilket är av stort värde, inte minst för cancervården i Stockholm.

För mer information:
Magnus Söderberg, verksamhetschef, klinisk patologi/cytologi, 070-450 76 37
Klas Östman, presschef, 070-450 77 97