Högskolan Dalarna

Stor efterfrågan på utbildning Entreprenöriellt företagande

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 15:21 CET

Högskolan hjälper Lappland och Bohuslän att få fler entreprenörer

Högskolan Dalarna har just tecknat samarbetsavtal med Lapplands kommunalförbund och Högskolecentrum Bohuslän. Avtalen gäller det nya distansutbildningsprogrammet Entreprenöriellt företagande som ges av Högskolan Dalarnas Centrum för Entreprenörskap. I båda avtalen räknar de lokala utbildningsanordnarna att rekryterar 15 studenter till programmets start höstterminen 2007.

Entreprenöriellt företagande som är en tvåårig högskoleutbildning erbjuds både som campusutbildning i Leksand och som distansstudier. Enskilda distansstudenter behöver besöka Campus Leksand 2-3 gånger per termin medan dessa samlingar sker lokalt för de som läser via Lapplands kommunalförbund och Högskolecentrum Bohuslän. Videokonferenser, virtuella seminarier och videochat är några exempel på de tekniska hjälpmedel som används.

Entreprenöriellt företagande som distansutbildning väcker stort intresse bland landets lärcentra och ytterligare ett antal har tagit kontakt med Högskolan Dalarna och vill erbjuda programmet vid sina respektive lärcentra.

-Vi märker nu en ökad efterfrågan på utbildningar som ger kunskap i entreprenörskapets olika delar: Det säger FD Ragnar Ahlström Söderling vid Högskolan Dalarna, föreståndare vid Centrum för Entreprenörskap.

Läs gärna mer om utbildningen: http://www.du.se/templates/EducationPage____3900.aspx?kod=EU1013&language=

eller om DUCE – Dalarna University Center for Entrepreneurship

http://www.duce.se/

För ytterligare information ta kontakt med Ragnar Ahlström Söderling för mer information: telefon: 023-77 86 21, 0730-27 86 21, e-post: ras@du.se