Svenska kyrkan

Stor enighet för bibehållen vigselrätt

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 17:14 CEST

Samtliga stift i Svenska kyrkan har svarat på remissfrågan om en vigselordning för samkönade par och om Svenska kyrkans vigselrätt. En klar majoritet av stiftstyrelserna vill att kyrkan ska viga samkönade par till äktenskap. Däremot framkommer det synpunkter om den föreslagna vigselordningens utformning.

- Vi har fått in många värdefulla synpunkter - både teologiska och stilistiska - på förslaget till ny vigselordning för samkönade par. Syftet med remissen var att stiften skulle involveras i beredningen av frågan till Kyrkomötet, säger ställföreträdande generalsekreterare Anders Lindberg vid Kyrkokansliet i Uppsala.
I stiften har både domkapitlet och stiftstyrelsen yttrat sig om förslaget och även tagit ställning till Svenska kyrkans vigselrätt. Av de inkomna svaren är en klar majoritet av stiftstyrelserna för en bibehållen vigselrätt och att präster ska kunna avstå från att viga samkönade par utan att förlora sin vigselrätt.

Domkapitlet i Visby vill att Svenska kyrkan avsäger sig vigselrätten, medan stiftstyrelsen vill behålla den. I Växjö vill domkapitlet behålla vigselrätten men stiftsstyrelsen vill att kyrkan ska avsäga sig den.
Bland svaren finns ett antal reservationer till både stiftstyrelsernas respektive domkapitlens svar.
- Det är naturligt för Svenska kyrkan är ingen åsiktsgemenskap utan en trosgemenskap. Det är alltid mycket synpunkter när det gäller gudstjänstordningar, för det väcker stort engagemang i kyrkan. Det är i grunden positivt, säger Anders Lindberg.
Remissen har sänts av Kyrkostyrelsen som inte tagit ställning i sakfrågan om samkönade vigslar. Svaren ska tjäna som underlag för att bereda frågan till årets Kyrkomöte som beslutar i fall Svenska kyrkan ska utnyttja sin vigselrätt samt viga samkönade par till äktenskap.

Även Svenska kyrkans församlingsförbund och Svenska kyrkans unga har varit remissinstanser. Därutöver har ett antal spontanremisser också kommit in.