Konsumentverket

Stor framgång för dyksäkerheten

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 10:31 CET

Varje år inträffar cirka fyra dödsfall inom fritidsdykningen i Sverige och under de senaste sju åren har det årligen inträffat att en elev omkommit i samband med dykutbildning. För att göra sporten säkrare har Konsumentverket under en treårsperiod arbetat med ett projekt som syftar till att förbättra säkerheten vid fritidsdykning. Bland annat genom bättre rutiner hos de som erbjuder dyktjänster och dykutbildningar. Läs mer om projektet via länk här till höger.

Arbetet har skett i nära samarbete med branschen och har nu även resulterat i en branschöverenskommelse – den första på området.

Branschöverenskommelsen innebär en tolkning av produktsäkerhetslagens krav på säkra tjänster och ett förtydligande av de standarder inom fritidsdykning som anger säkerhetskrav i samband med utövande och tillhandahållande av dyktjänster.

– Det är glädjande att Svenska sportdykarförbundet, SSDF, och Konsumentverket nu träffat en överenskommelse som höjer säkerheten inom fritidsdykningen, särskild mot bakgrund av de senaste årens tragiska dödsolyckor. SSDF har visat stor samarbetsvilja, trots att deras klubbar varit relativt förskonade från olyckor, säger Gunnar Larsson, Konsumentverkets generaldirektör.

Övriga dykorganisationer som är verksamma inom området fritidsdykning i Sverige och erbjuder dyktjänster till konsumenter kommer att bjudas in att ansluta sig till branschöverenskommelsen.
Branschöverenskommelsen täcker följande delar:

  • Information till kunden i samband med dykutbildning och dykutfärder
  • Säkerhet vid dykutbildning
  • Egenkontroll hos den som levererar dyktjänster.

Svenska sportdykarförbundet åtar sig att informera sina anslutna klubbar om överenskommelsen och vad den betyder.

Branschöverenskommelsen finns att läsa här till höger. 

Kontaktpersoner

  • Konsumentverket: Maria Lindstedt 054-19 40 74
  • Svenska sportdykarförbundet: Håkan Karlsson 070-320 28 45