Byggherrarna

Stor framgång för satsning på kurser i energieffektivt byggande och renovering

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 09:58 CET

Vi vill uppmärksamma den här satsningen igen då vi har haft stor framgång med höstens kurser och kommer att fortsätta kursverksamheten under våren. Kunskapsinnehållet kommer från Energimyndighetens och Byggherrarnas beställarnätverk BeBo och Belok samt från Sveby.

Allt från färdiga kursmoduler till företagsinternt anpassade kurser har genomförts och har varit lärarledda. Kurserna har fått höga betyg av sina deltagare. Energimyndigheten har subventionerat kurserna vilket har gjort dem tillgängliga för alla som behöver kunskapen.

Energimyndigheten satsar miljoner på kompetensutveckling av hela bygg- och fastighetssektorn för att öka kunskaperna om energieffektivt byggande och renovering. Med en bred kompetenshöjning ska Sverige nå de klimat- och energimål som vi har förbundit oss till inom EU och därmed bidra till en mer hållbar värld. En av satsningarna heter BeställarKompetens och har byggherrar, fastighetsägare och beställare i förvaltarrollen, konsulter och arkitekter som målgrupper.

Varje organisation har tagit fram, marknadsfört och genomfört de kurser som lämpar sig bäst för sina medlemmar, men kurserna är öppna även för icke-medlemmar. Större företag kan också genomföra ett större kompetenslyft med en intern företagsanpassad utbildning om så önskas.

En av ansvariga kursledarna säger så här om konceptet:

”Det är oerhört viktigt att de goda resultat som tas fram i Belok görs tillgängligt även för aktörer utanför Belok. BeställarKompetens gör det möjligt”, säger Per-Erik Nilsson, koordinator för Belok.

En av deltagarna säger:

”Bra blandning med teori, räkneövningar och tänka-till-övningar. Kändes väldigt anpassat till personer som har jobbat ett tag, vilket var väldigt positivt. Mycket bra anpassning till människor som inte är van med investeringskalkylering. Tummen upp helt klart.”
Anonym deltagare på Lönsamhetsberäkningar Stockholm 2017-02-02.

Satsningen pågår fram till sista augusti 2017 och mer finns att läsa på Byggherrarnas webbplats och där finns också vårens kursutbud presenterat. Som förkunskaper rekommenderar vi att deltagarna genomför en eller flera moduler i en av de andra satsningarna som heter Energilyftet – en webbaserad utbildning i Energimyndighetens egen regi.

Fakta:
Sammanlagt har 778 personer fått från en halvdag till tvådagarskurs i energieffektivisering i någon form. Utbildningarna har genomförts på 30 platser i landet och genererat cirka 2 850 kurstimmar.

De fem organisationer som samarbetar i detta är: Byggherrarna, Energi- och Miljötekniska föreningen, Fastighetsägarna, SABO och SKL.

Kontakt: 
Saga Hellberg, Byggherrarna, ansvarig projektledare
E-post: saga.hellberg@byggherre.se
Tel: 070-820 55 88

Byggherrarna är en intresseförening för professionella byggherrar. Vi arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen.