Hassela Helpline

Stor generositet mot svenska projekt

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2009 08:00 CET

I Sverige ger omkring 60 % regelbundet pengar till någon hjälporganisation. Människors generositet ökar och många väljer att stödja svenska projekt. Hassela Helpline har börjat ta emot gåvor från privatpersoner. Givarna är både unga och gamla, föräldrar och ungdomar. Det förfaller lätt att identifiera sig med drogproblemet. Många har själv erfarenhet av utanförskap, kriminalitet eller missbruk. Andra har anhöriga i riskzonen.

- Jag är imponerad över välviljan att stödja vårt förebyggande arbete säger Jenny Anderberg från Hassela Helpline. Det har blivit en livsstil att stödja verksamhet som ligger en varmt om hjärtat. Pengarna från insamlingen ger nya möjligheter för planering och ett långsiktigt förbyggande arbete . Fler kommer kunna undvika den smärtan det innebär att hamna i missbruk.

Under luciafirandet i helgen gör många unga sin akoholdebut och detta ger ännu en påminnelse om behovet av stöd runt ungdomars alkohol och drogvanor.

- När Människor inte hinner ge av sin tid visar de stöd genom att ge pengar. Det gäller bland annat de regelbundna gåvor som vi har börjat ta emot. Även många andra organisationer visar på goda resultat trots lågkonjunktur.  Människors generositet ökar. Det tyder på ett gediget engagemang och det ger stark tro på framtiden säger Jenny Anderberg.

Hassela Helpline - 0200-220 555

Sveriges enda nationella, mångspråkiga telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Hassela Helpline nås på 0200-220 555 kl 9-15 på vardagar och vissa kvällar, samt på www.hasselahelpline.se och info@hasselahelpline.se.