Röda Korset Lokalt

Stor givmildhet i Ljusdal

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 11:32 CET

De 165,000:- som har samlats in och skickats kommer till störta delen från tre olika källor. Dels är det försäljning i butiken i Ljusdal, men också från riktade insamlingstillfällen (till exempel två större konserter under hösten) och de bössor som finns ute i butiker på orten. Kretsen deltog även under Världens Barninsamlingen, men då gick pengarna istället direkt till Radiohjälpen för distribution till samtliga deltagande organisation som får del av hela den insamlade potten.

De insamlade medel som har skickats via Svenska Röda Korset bland annat har gått till insamlingen från flykt till framtid där pengarna går till allt på plats i det krigsdrabbade området (till exempel Syrien) till insatser under flykten och verksamhet i Sverige (så som efterforskning av saknade familjemedlemmar och transitmottagande med mera). Till nödkit för kvinnor i Syrien, till Nepal, till katastrofhjälpen (där pengar samlas in och kan användas direkt när ett akut behov uppstår), samt till ett projekt i Palestina där Svenska Röda Korset arbetar med stöd till funktionsnedsatta barn, ungdomar och deras familjer. Förutom detta har även pengar samlats in till Världens Barn, men där är Radiohälpen mottagare. De ser sedan till att de deltagande organisationerna får del av hela insamlingspotten till sina specifika projekt.

- Det känns väldigt bra att kunna bidra med så här mycket pengar till de som så väl behöver det, säger Åsa Älander ordförande i Ljusdals Röda Korskrets. Jag vill rikta ett stort tack till alla dem som har bidragit på något sett till detta fina insamlingsresultat, avslutar Åsa.