SEKO, facket för service och kommunikation

Stor global organisation bildad

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 17:20 CET

Världens fria fackföreningar har förenats i en ny global organisation som på svenska heter IFS, Internationella Fackliga Samorganisationen. Internationella namnet är ITUC, The International Trade Union Confederation.

Det är en sammanslagning av de båda tidigare internationalerna FFI, där LO, TCO och SACO ingår, och den kristna internationalen WCL. Den nya internationalen har 400 medlemsorganisationer och representerar 166 miljoner arbetare i 150 länder.

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande, invaldes på fredagen den 3 november i styrelsen för ITUC.

- Migrationen är en av det globala fackets största utmaningar, sa Wanja Lundby-Wedin då hon talade inför ITUC-kongressen.

-Det är en skam när flyktingar från Afrika dör utanför Spaniens kuster. Det är en skam när människor som söker sig till Sverige och andra välfärdsländer försvinner in i en informell sektor och utnyttjas med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Att organisera dessa människor och göra dem till en del av den fackliga gemenskapen är därför en av de allra största utmaningarna för facket i hela världen.

Länk:
www.ituc-csi.org
www.lo.se