Karolinska Institutet, KI

Stor hälsosatsning ska ge Sverige friskare hjärtan

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 10:29 CEST

Nu görs en av de största hälsosatsningarna någonsin för att rädda svenska hjärtan. Karolinska Institutet och Hjärt-Lungfonden lanserar i dag en unik nätsajt med de senaste rönen kring vad som kan förhindra att hjärtat blir sjukt. Målet är att nå en halv miljon patienter redan första året.

I dag lanseras Sundkurs, ett webbaserat utbildningsprogram om livsstil som kan förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Det vänder sig både till sjukvården och till allmänheten och är en unik satsning för hjärthälsan. Förhoppningen är att via föreläsningar och information på webbplatsen nå minst 5 000 personer inom vården under det närmaste året och genom dem minst en halv miljon patienter runt om i landet.

- Det är första gången vetenskapligt baserade råd samlas på det här sättet och täcker in allt från vår kost till motion, rökning och stress. Det är oerhört efterfrågat i vården och kan på sikt betyda mycket för svenska folkets hjärthälsa, säger Mai-Lis Hellénius, professor i kardiovaskulär prevention vid Karolinska Institutet.

Sundkurs innehåller råd om livsstil som både kan förebygga hjärt-kärlsjukdom och förbättra prognosen för dem som redan har drabbats av sjukdom. Materialet bygger på de senaste vetenskapliga rönen och uppdateras kontinuerligt. Det ska nu spridas till vårdpersonal över hela Sverige.

Även allmänheten kan ta del av råden direkt på nätet. Målet är en höjd kunskapsnivå hos svenska folket.

- Ett av Hjärt-Lungfondens mål är att halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt och rädda 5000 liv om året. Vi ser det här som en av vägarna att nå det målet och att ta ett ansvar som samhället hittills inte riktigt har tagit, säger Staffan Josephson, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

Sundkurs är framtaget av professor Mai-Lis Hellénius vid Karolinska Institutet, i samverkan med Karolinska Institutet Education, och finansierat av Hjärt-Lungfonden.

Sjukvårdspersonal kan få tillgång till det omfattande utbildningsmaterialet genom att kontakta Karolinska Institutet Education,
Jan Pettersson, projektledare

Tel: 08-524 838 90 eller 070-225 67 15

E-post: Jan.Petersson@kab.ki.se

Allmänheten kan använda ett mer kortfattat program gratis. Adressen är www.sundkurs.se

Pressbild finns på: www.ki.se/pressbilder

För mer information, kontakta:

Mai-Lis Hellénius, professor i kardiovaskulär prevention, Karolinska Institutet,

Tel: 08-517731 90 eller 070-439 01 92

E-post mai-lis.hellenius@ki.se

Sabina Bossi, pressekreterare, Karolinska Institutet

Tel: 08-524860 66 eller 070-61460 66

E-post: sabina.bossi@ki.se

Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden

Telefon 070-854 42 34

E-post: ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet.

Genom utbildning och forskning bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan www.ki.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt-lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se