Karlskrona kommun

Stor idrott och hälsokonferens på Arena Rosenholm

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 08:43 CEST

Nu startar aktiviteterna på Arena Rosenholm. Den 19 oktober genomför Karlskrona kommun tillsammans med Vasallen och SISU en större idrott- och hälsokonferens med rubriken: Missa inte starten!

- Startskottet för hela satsningen gick egentligen redan i maj, i samband med första spadtaget, där hundratals människor samlats för att manifestera den stora satsningen, säger Peter Adaktusson, näringslivschef i Karlskrona kommun.
- Nu börjar det stora arbetet med att skapa aktiviteter, evenemang och liv ute på Rosenholm.
Det blir en rad namnkunniga personer som fyller en heldag på temat idrott, hälsa och tillväxt.
- Bland föreläsarna finns Fredrik Paulún, författare till Blodsockerblues, Kent Sangler från Credmind i Stockholm och Torbjörn Klingvall som ger sitt perspektiv på idrotten som tillväxtfaktor, berättar Eva Dahlberg, projektsamordnare för Rosenholm.

I oktober nästa år ska satsningen för 160 miljoner stå färdig att invigas - då bjuds idrottsrörelsen tillgång till två ishallar, sex inomhus tennisbanor, tolv badmintonbanor, ny gymnastikanläggning, konstgräsplan och utomhusbanor för tennisen. Utöver en rad befintliga idrottsanläggningar.
- Vi ser också övriga anläggningar ute på Rosenholm som en stor tillgång. Redan i dag finns 16 företag och organisationer lokaliserade på området. Vår utmaning är att tillsammans med Vasallen attrahera många nya företag och verksamheter. Vi vill se hela området som en tillväxtmotor för Karlskrona och hela Blekinge. 30 000 kvadratmeter lokaler ska hyras ut och fokus ligger på verksamheter med koppling till idrott, hälsa och fritid, säger Peter Adaktusson.

Konferensen genomförs i Vasallens hörsal på Rosenholm med plats för 240 personer.
- Det finns fortfarande ett antal platser kvar, vi har bjudit in företag och föreningar med koppling till tänkta verksamheter i området, säger Eva Dahlberg.

För mer information:
Eva Dahlberg, projektsamordnare, 0455-30 31 22
Peter Adaktusson, Näringslivschef, Karlskrona Kommun, 0455-30 31 55
Mats Andersson, VD, KA2 Vasallen, 0455-30 03 00
Gert Carlsson, Utbildningschef, SISU Idrottsutbildarna, 0455-194 04

Arena Rosenholm Karlskrona kommun, tillsammans med KA2 Vasallen, bygger en ny idrotts- och hälsoanläggning på det gamla regementsområdet Rosenholm. Arena Rosenholm ska vara den naturliga mötesplatsen för människor, företag och föreningar med fokus på idrott och hälsa. Det kommer att finnas anläggningar för ideell och kommersiell verksamhet som ger inspiration, skapar glädje och framgång.
Den gemensamma visionen lyder: Karlskrona ska vara ledande inom idrott och hälsa i Östersjöområdet inom 10 år - navet är Arena Rosenholm.

Vasallen är ett statligt fastighetsbolag som bildades 1997 och har sitt huvudkontor i Örebro. Affärsidén är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att utveckla och förädla före detta försvarsfastigheter för alternativ kommersiell användning. Vasallen finns idag på 12 orter i landet.

SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. Den är organiserad i en riksorganisation med 21 självständiga SISU-distrikt. Uppgiften är framförallt att stimulera idrotten på lokal nivå till föreningsutveckling. I Blekinge är SISU Idrottsutbildarna det näst största studieförbundet med verksamhet i alla kommuner. Kontoret är lokaliserat till Karlskrona och den uppsökande verksamheten i föreningslivet utgör det viktigaste arbetet. Samverkan sker med ca 170 idrottsföreningar i 35 olika idrotter.