Kustbevakningen

Stor intresse för Kustbevakningen på Flyg- och motordagen, Skavsta flygplats i Nyköping

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 10:06 CEST

Många besökare passade på att titta närmare på ett av Kustbevakningens tre avancerade flygplan för sjöövervakning av typen Dash 8 Q-300.

Kustbevakningens tre plan KBV 501, 502 och 503 har hemmabas på Skavsta flygplats i Nyköping. Under söndagens tillställning fick besökarna möjlighet att prata med flygpersonalen och få svar på sina frågor. Vid två tillfällen erbjöds också besökarna att lyssna på personalens spännande arbete med Salabranden och Atlanta-uppdraget att rädda båtflyktingar i Medelhavet.

Flera av besökarna uttryckte sin lättnad över regeringens uttalande att Kustbevakningen ska få finnas kvar och även i fortsättningen kunna hålla en hög beredskap för miljö- och sjöräddningsinsatser till sjöss. Övervakning och spaning bedrivs längs hela den svenska kusten samt över Vänern och Mälaren året om, dygnet runt. Dessutom förekommer regelbundet internationella uppdrag.


Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Inom dessa områden ska myndigheten kunna förebygga, motstå och hantera krissituationer. Kustbevakningen har också uppdraget att samordna och förmedla civil sjöinformation till andra myndigheter. Kustbevakningen sorterar under Försvarsdepartementet, Enheten för samordning av samhällets krisberedskap.