Svenska kyrkan

Stor kartläggning av kyrkans fastigheter

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 07:00 CET

Svenska kyrkan ska räkna sina fastigheter. Antalet kyrkor är känt, men kunskapen om andra byggnader är bristfällig. Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Svenska kyrkan har ett stort antal fastigheter och byggnader för sin verksamhet. Kunskapen om hur stort fastighetsbeståndet är, är bristfällig. Nu genomförs en stor kartläggning av fastigheter i Svenska kyrkan.

- Kunskapen om våra 3400 kyrkobyggnader är god, men församlingar och pastorat äger också ett antal lokaler för församlingsverksamhet, administration och begravningsverksamhet. Församlingar har också bostäder, ett stort antal prästgårdar och ett mindre antal kommersiella fastigheter, säger Lars Johnsson, som leder utredningen om fastigheter och utjämningssystem i Svenska kyrkan. I utredningsuppdraget ingår att lägga fram förslag som kan effektivisera förvaltningen av kyrkobyggnader och, eventuellt, andra fastigheter.

- Nu behöver vi få en bild av hur stort fastighetsbeståndet, utöver kyrkobyggnaderna, egentligen är, säger Lars Johnsson.

Fastigheterna kostar 3,7 miljarder
De kyrkliga fastigheterna – som inte är prästlönetillgångar - ägs och förvaltas av 693 självständiga ekonomiska enheter inom Svenska kyrkan. Dessa enheter är antingen enskilda församlingar eller pastorat som omfattar flera församlingar. 
Antalet kyrkobyggnader uppgår till 3 400. Det totala fastighetsbeståndet uppskattas vara flera gånger större. Den årliga innehavskostnaden är ca 3,7 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 27 procent av den totala verksamhetskostnaden exklusive begravningsverksamheten.

Syftet med utredningen om Svenska kyrkans fastighetshantering och utjämningssystem:
·  kartlägga och beskriva Svenska kyrkans fastighetsbestånd
·  beskriva hur nuvarande förvaltning finansieras
·  lägga fram förslag som effektiviserar förvaltningen av kyrkobyggnader och eventuellt andra
fastigheter, såväl ekonomiskt som kompetensmässigt.
Utredningens resultat om kyrkans fastigheter och utjämningssystem ska redovisas i april 2015. Lars Johnsson, ledamot i kyrkostyrelsen, leder utredningen.
Utredningens uppdrag som kyrkostyrelsen fastställt finns att läsa i direktiven