Botkyrka kommun

Stor majoritet är nöjd med att bo i Botkyrka

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 08:52 CET

90 procent av Botkyrkas invånare anser att Botkyrka är en bra kommun att bo och leva i. Det visar den nyligen genomförda attitydmätning, som Skop gör årligen på uppdrag av Botkyrka kommun.

Andelen som är nöjda med att bo i Botkyrka ligger på samma nivå som förra årets mätning. De tillfrågade är också i stort nöjda med det bemötande de får från kommunens personal. 79 procent anser att kommunens anställda ger ett gott bemötande. Resultatet ligger på ungefär samma nivå som förra året.

Fler upplever att de kan påverka
Kommuninvånarnas upplevelse av att kunna påverka kommunala frågor är fyra procentenheter högre sedan förra mätningen. 58 procent anser att de kan påverka frågor de är intresserade av.

– Kommunen satsar mycket på olika former för delaktighet och inflytande. Så även om utvecklingen går åt rätt håll, är vi långt ifrån nöjda. Vi hoppas att våra nyinrättade dialogforum upplevs som positivt av botkyrkaborna, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (s).

92 procent av botkyrkaborna har tillgång till Internet. 73 procent uppger att de är intresserade av att ta del av kommunal service på elektronisk väg.

– Vi planerar för fler e-tjänster under året, bland annat ska det bli möjligt att ansöka om barnomsorg och boka lokaler via nätet, berättar Katarina Berggren.

Bibliotek och kultur i topp
Undersökningen redovisar också attityden i allmänhet till kommunens olika verksamheter. Biblioteken, kulturverksamheten, parker/grönområden och gator/vägar är den kommunala service som de svarande upplever som bäst fungerande. Gymnasieskolan och äldreomsorgen uppfattas som minst välfungerande. En stor andel av de svarande har dock ingen uppfattning om kvaliteten i t ex gymnasieskolan eller äldreomsorgen. Bland dem som är direkt berörda av dessa verksamheter är uppfattningen däremot betydligt mer positiv.

Botkyrka kommun ska nu analysera resultatet av enkäten för att kunna vidta åtgärder där resultatet inte når upp till de uppsatta målen.

Mer information
Vill du ha mer information om attitydmätningen är du välkommen att kontakta Birgitta Elvås, verksamhetscontroller, telefon 0708-65 33 16.


Rapporten finns publicerad på www.botkyrka.se