TV 4 AB

Stor majoritet av remissinstanser stöder sänkt koncessionsavgift

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 09:14 CEST

När 15 av Kulturdepartementets utsedda remissinstanser lämnat sina svar på Koncessionsavgiftsutredningen konstaterar TV4 att hela 11 av 15 instanser ställer sig positiva till någon form av sänkning av TV4:s koncessionsavgift med start 2004. Annonsörsföreningen och Reklamförbundet vill inte ha någon sänkning innan 2006. Det finns en mängd olika förslag till hur sänkningen ska gå till och inte alla förespråkar utredarens förslag.

- Det är glädjande att en så stor majoritet stöder vår uppfattning att koncessionsavgiften måste sänkas. Det visar på en tydligt förändrad inställning till koncessionsavgiften där det för bara några år sedan inte överhuvudtaget var tänkbart att förändra den här punktskatten på TV4, säger Jan Scherman, vd TV4.

För mer information kontakta Johan Winlund, informatör TV4, 08-459 40 37.