Kustbevakningen

Stor miljöräddningsövning utanför Göteborg

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 12:26 CEST

Den 21-22 september genomförs en internationell miljöräddningsövning utanför Göteborg. I övningen kommer Kustbevakningen, danska SOK (Sjövärnets Operativa Kommando) och norska Kystverket att praktiskt öva samverkan i miljöräddning.

Första dagen inriktas på nödbogsering, nödläktring av olja och oljeupptagning till sjöss. Arrangörer för övningen är Kustbevakningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Dag två fokuseras på strandnära oljeupptagning där samverkan mellan kustbevakningsorganisationerna, räddningstjänster från Sverige och Norge, kommuner, MSB och länsstyrelse sätts på prov.

- Det är första gången i en så här stor övning som vi övar nödbogsering med Kustbevakningens nya fartyg KBV 001. Vi ska också öva nödläktring, där olja förs över från en båt till en annan för att förhindra att olja kommer ut i vattnet, säger Filip Lundgren, räddningstjänsthandläggare, vid Kustbevakningen.

Media inbjuds att följa övningen

Representanter för media inbjuds att följa miljöövningen till sjöss den 21 september från fartyget Trindeln. Samling i Arendalshamnen klockan 11.00. Tidsåtgång för pressturen är tre timmar och det serveras fralla och kaffe ombord.

Det finns även möjlighet för media att följa övningen med den strandnära oljeupptagningen den 22 september. Samling sker även då vid Arendalshamnen klockan 10.00.

Meddela vilken dag du vill komma till Anna Lindblad, informatör Kustbevakningen, tel: 0455-35 36 39 senast måndag den 20 september klockan 12.00.

För ytterligare information om övningen kontakta Filip Lundgren, räddningstjänsthandläggare Kustbevakningen tel: 0768-71 67 21 eller Karl-Erik Kulander tel: 0703-21 88 99, expert oljeskadeskydd vid MSB.

Bakgrund

Oljetransporterna på Östersjön blir allt fler och därmed ökar också risken för oljeutsläpp. Kustbevakningen har ansvaret för miljöräddningen till havs och har samverkansavtal med angränsande länder. De kommunala räddningstjänsterna har ansvaret när oljan når land.

Övningen utförs inom ramen för Köpenhamnsavtalet. Det är ett avtal för samarbete mellan de nordiska länderna i frågor om bekämpning av föroreningar av havet av olja eller andra skadliga ämnen. Övning är en viktig del i arbetet med att fördjupa samarbetet och beredskapen mellan deltagande länder, och ger möjlighet för länderna att prova egna planer och samarbetsrutiner.

Kontaktinformation

 • Filip Lundgren Räddningstjänsthandläggare
  Kustbevakningen
  Tel 0768-71 67 21
 • Karl-Erik Kulander Expert oljeskadeskydd
  MSB
  Tel 0703-21 88 99
 • Anna Lindblad Informatör
  Kustbevakningen
  Tel 0766-492 116

Kustbevakningen
Informationsavdelningen
Stumholmen
Box 536
SE- 371 23 Karlskrona
0455 - 35 34 00